Az uniós CRPD-keretrendszer – ellenőrzés

Az uniós keretrendszer adatokat és információkat gyűjt, hogy ellenőrizze, hogy az uniós jog és alkalmazása összhangban van-e a CRPD-vel.

Hogyan ellenőrzik az uniós keretrendszer tagjai a CRPD-t

Az Európai Parlament végrehajtási jelentések, emberi jogi jelentések, szóbeli kérdések, tanulmányok és végrehajtási értékelések révén kíséri figyelemmel az uniós jog alkalmazását.

Különösen:

  • a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL) felelősségi körébe tartozik a szociálpolitika összes aspektusa, valamint a fogyatékosság alapján történő megkülönböztetés a munkahelyen és a munkaerőpiacon;
  • az EU területén belül az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE) felel az állampolgári jogok, emberi jogok és
  • alapvető jogok védelméért, valamint a megkülönböztetés valamennyi formája (beleértve a fogyatékosságon alapuló megkülönböztetést, de a nem alapján történő, illetve a munkahelyi vagy munkaerőpiaci megkülönböztetés kivételével) elleni fellépéshez szükséges intézkedésekért;
  • a Parlament főtitkárságán az egyenlőséggel és sokszínűséggel foglalkozó elnökségi munkacsoport felügyeli a CRPD végrehajtására irányuló igazgatási intézkedéseket.

Az európai ombudsman:

Az EU Alapjogi Ügynöksége (FRA):

Az Európai Fogyatékosügyi Fórum (EDF):