Vammaisyleissopimuksen mukainen EU:n CRPD-rakenne – seuranta

EU:n CRPD-rakenne kerää tietoja tarkastaakseen, vastaavatko EU:n oikeus ja sen soveltaminen vammaisyleissopimusta.

Miten EU:n CRPD-rakenteen jäsenet valvovat vammaisyleissopimusta?

Euroopan parlamentti valvoo EU-oikeuden soveltamista täytäntöönpanokertomusten, ihmisoikeuskertomusten, suullisten kysymysten, tutkimusten ja täytäntöönpanoa koskevien arviointien avulla.

Erityisesti

  • työllisyys- ja sosiaalivaliokunta (EMPL) vastaa kaikista sosiaalipolitiikan näkökohdista ja vammaisuuteen perustuvasta syrjinnästä työpaikalla ja työmarkkinoilla,
  • kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta (LIBE) vastaa EU:n alueella kansalaisten oikeuksien, ihmisoikeuksien ja
  • perusoikeuksien suojelusta sekä toimenpiteistä, joita tarvitaan torjuttaessa kaikenlaista syrjintää, myös vammaisuuteen perustuvaa syrjintää, lukuun ottamatta sukupuoleen perustuvaa syrjintää tai työpaikalla ja työmarkkinoilla tapahtuvaa syrjintää,
  • tasa-arvoa ja monimuotoisuutta käsittelevä puhemiehistön työryhmä valvoo hallinnollisia toimenpiteitä vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanemiseksi parlamentin pääsihteeristössä.

Euroopan oikeusasiamies

Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)

Euroopan vammaisfoorumi (EDF)