Kansalliset ihmisoikeusinstituutiot, tasa-arvoelimet ja oikeusasiamiesinstituutiot

Perusoikeusvirasto työskentelee tiiviisti kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden, tasa-arvoelinten ja oikeusasiamiesinstituutioiden kanssa. Virasto järjestää niiden kanssa vuosittain kokouksia ja ottaa valikoituja elimiä mukaan perusoikeusviraston hankkeiden suunnitteluun ja täytäntöönpanoon. Lisäksi virasto tekee yhteistyötä perusoikeusviraston tutkimustulosten levittämisen ja seurannan aloilla. Perusoikeusvirasto ja edellä mainitut elimet vaihtavat säännöllisesti tietoja.

Paperinen ihmisketju

Tasa-arvoelimet

EU:n lainsäädännössä edellytetään, että jäsenvaltiot perustavat elimen tai elimiä edistämään yhtäläistä kohtelua rotuun, etniseen alkuperään tai sukupuoleen katsomatta. Perusoikeusvirasto tekee yhteistyötä tasa-arvoelinten kanssa Equinet-koordinointiverkostonsa (tasa-arvoelinten eurooppalainen verkosto) välityksellä sekä suoraa kahdenvälistä yhteistyötä. Perusoikeusviraston ja Equinetin välillä sekä Equinetin jäsenten kanssa pidetään säännöllisesti aihekohtaisia kokouksia. Perusoikeusvirasto myös kutsutaan säännöllisesti Equinetin koulutustilaisuuksiin ja seminaareihin.

Lisätietoja tasa-arvoelimistä:

Kansalliset ihmisoikeusinstituutiot

Kansalliset ihmisoikeusinstituutiot ovat lakisääteisesti ja YK:n hyväksymien Pariisin periaatteiden mukaisesti perustettuja riippumattomia instituutioita. Kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden tehtävänä on suojella ja edistää ihmisoikeuksia kansallisella tasolla kansainvälisten ihmisoikeusnormien mukaisesti. Perusoikeusvirasto tekee kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden kanssa yhteistyötä kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden eurooppalaisen verkoston välityksellä sekä suoraan kahdenvälisesti. Perusoikeusviraston ja kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden välillä pidetään vuosittain myös aihekohtaisia kokouksia.

Lisätietoja kansallisista ihmisoikeusinstituutioista:

Oikeusasiamiesinstituutiot

Oikeusasiamiesinstituutiot ovat kansallisten valvontaviranomaisten riippumattomia ja helposti lähestyttäviä valvontamekanismeja. Monissa jäsenvaltioissa oikeusasiamiesinstituutioilla on valtuudet seurata tiettyjen ihmisoikeusnormien, kuten Euroopan unionin peruskirjassa vahvistetun hyvää hallintoa koskevan oikeuden, täytäntöönpanoa. EU:n oikeusasiamiesinstituutioiden toimeksiannoissa ja niille annetuissa valtuuksissa on suuria eroja. Perusoikeusvirasto tekee oikeusasiamiesinstituutioiden kanssa yhteistyötä eri tasoilla ja tutkii jatkuvasti keinoja parantaa tätä yhteistyötä.

Ota yhteyttä:

NHRBteam@fra.europa.eu