Nacionalne institucije za človekove pravice, organi za enakost in uradi varuhov človekovih pravic

Agencija Evropske unije za temeljne pravice tesno sodeluje z nacionalnimi institucijami za človekove pravice, organi za enakost in uradi varuhov človekovih pravic, in sicer z letnimi srečanji in vključitvijo izbranih organov v oblikovanje in izvajanje projektov agencije ter sodelovalnimi dejavnostmi, povezanimi z razširjanjem in spremljanjem ugotovitev agencije. Agencija in navedeni organi si redno izmenjujejo informacije.

Veriga iz papirnatih ljudi

Organi za enakost

Zakonodaja Unije od držav članic zahteva ustanovitev organa ali organov za spodbujanje enaka obravnave na podlagi rase ali narodnosti oziroma družbenega ali biološkega spola. Agencija z organi za enakost sodeluje prek njihove usklajevalne strukture Equinet (evropske mreže nacionalnih organov za enakost) in neposrednega dvostranskega sodelovanja. Organizirajo se redna srečanja o izbranih temah, ki se jih udeležujeta agencija FRA in mreža Equinet skupaj s svojimi člani. Poleg tega ima agencija možnost redno prispevati k usposabljanjem in seminarjem mreže Equinet.

Za več informacij o organih za enakost glej:

Nacionalne institucije za človekove pravice

Nacionalne institucije za človekove pravice so neodvisne institucije, ustanovljene na podlagi zakona in v skladu s pariškimi načeli, ki so jih sprejeli Združeni narodi. V skladu z mednarodnimi predpisi in standardi s področja človekovih pravic je naloga nacionalnih institucij za človekove pravice varstvo in spodbujanje človekovih pravic na nacionalni ravni. Agencija Evropske unije za temeljne pravice sodeluje z nacionalnimi institucijami za človekove pravice v okviru evropske mreže nacionalnih institucij za človekove pravice in z neposrednim dvostranskim sodelovanjem. Poleg tega potekajo redna letna tematska srečanja med agencijo in nacionalnimi institucijami za človekove pravice.

Za več informacij o nacionalnih institucijah za človekove pravice glej:

Uradi varuha človekovih pravic

Uradi varuha človekovih pravic so neodvisni in lahko dostopni nadzorni mehanizmi nacionalnih javnih uprav. V številnih državah članicah imajo uradi varuha človekovih pravic pooblastila za spremljanje izvajanja nekaterih standardov človekovih pravic, zlasti pravice do dobrega upravljanja, kot jo določa Listina Evropske unije o temeljnih pravicah. Mandat uradov varuha človekovih pravic v EU in pristojnosti, ki so jim podeljene, se zelo razlikujejo. Agencija Evropske unije za temeljne pravice sodeluje z uradi varuha človekovih pravic na različnih ravneh in išče načine za razširitev sodelovanja.

Stik:

NHRBteam@fra.europa.eu