Civilna družba in platforma za temeljne pravice

Platforma za temeljne pravice (FRP) je kanal agencije za sodelovanje in izmenjavo informacij z organizacijami civilne družbe, ki delujejo na področju temeljnih pravic v EU.

Kaj je platforma za temeljne pravice?

Platforma za temeljne pravice je kanal agencije za sodelovanje s civilno družbo.

Agencija sodeluje z organizacijami civilne družbe iz vse Evropske unije in držav, ki imajo pri agenciji status opazovalke (Severna Makedonija, Srbija, Albanija).

To sodelovanje je opredeljeno v členu 10 uredbe EU o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice.

V pravilniku o platformi je pojasnjen način tega sodelovanja.

Čemu je platforma namenjena?

Platforma se uporablja za:

  • izmenjavo informacij: agencija in platforma si redno izmenjujeta informacije o svojem delu in drugih pomembnih vprašanjih;
  • zagotavljanje tematskih prispevkov in strateških nasvetov agenciji: agencija od organizacij na platformi prejema tematske prispevke in strateške nasvete;
  • povezovanje organizacij z agencijo in njihovo medsebojno povezovanje: agencija si prizadeva za krepitev povezav z organizacijami na platformi in med njimi;
  • zagotavljanje orodij in virov agencije organizacijam: nekatera gradiva in orodja agencije so še posebno pomembna za delovanje organizacij civilne družbe.

Kdo lahko sodeluje na platformi?

Na platformi lahko sodelujejo najrazličnejše organizacije, dejavne na področju temeljnih pravic, na primer nevladne organizacije, sindikati, organizacije delodajalcev in druge poklicne organizacije, cerkve, verske, svetovnonazorske in nekonfesionalne organizacije, univerze in drugi strokovnjaki iz mednarodnih ali evropskih organizacij. Organizacije lahko na platformi sodelujejo ne glede na to, ali delujejo na lokalni, nacionalni, evropski ali mednarodni ravni.

Kako poteka vpis organizacije v podatkovno zbirko platforme?

Organizacije civilne družbe se v podatkovno zbirko platforme vpišejo same. Vpis v podatkovno zbirko platforme je brezplačen in ni časovno omejen; poleg tega se lahko vse organizacije iz podatkovne zbirke kadar koli izpišejo. Z vpisom v podatkovno zbirko organizacije potrjujejo, da izpolnjujejo merila iz člena 2 pravilnika o platformi. To vključuje spoštovanje in spodbujanje temeljnih pravic in opustitev dejanj, ki kršijo temeljne pravice katere koli osebe ali skupine ljudi. Platforma ni organizacija ali organ Agencije Evropske unije za temeljne pravice. Ne gre za nobeno„članstvo“.

Več informacij je na voljo na strani z navodili za vpis (How to register).

Stik: ekipa platforme na naslovu frp [@] fra.europa.eu