Občianska spoločnosť a platforma pre základné práva

Platforma pre základné práva je kanálom FRA pre spoluprácu a výmenu informácií s organizáciami občianskej spoločnosti pôsobiacimi v oblasti základných práv v EÚ.

Čo je platforma pre základné práva?

Platforma pre základné práva je kanál agentúry FRA pre spoluprácu s občianskou spoločnosťou.

FRA spolupracuje s organizáciami občianskej spoločnosti z celej Európskej únie a v štátoch so štatútom pozorovateľa v agentúre FRA (Severné Macedónsko, Srbsko, Albánsko).

Táto spolupráca je vymedzená v článku 10 nariadenia EÚ o agentúre FRA – v zakladajúcom nariadení.

V stanovách platformy sa vysvetľuje, ako táto spolupráca funguje.

Čo platforma robí?

Platforma slúži na tieto účely:

  • Výmena informácií: FRA a platforma si neustále vymieňajú informácie o svojej práci a iných relevantných otázkach;
  • Poskytovanie tematických príspevkov a strategického poradenstva agentúre: FRA očakáva od organizácií v platforme tematické príspevky a strategické poradenstvo;
  • Spojenie organizácií s agentúrou a ich vzájomné prepojenie: Cieľom agentúry je podporovať kontakty s organizáciami v platforme, ako aj kontakty medzi nimi;
  • Sprístupnenie „nástrojov“ a zdrojov agentúry ostatným organizáciám: Niektoré materiály a nástroje agentúry majú osobitný význam pre fungovanie organizácií občianskej spoločnosti.

Kto môže v rámci platformy spolupracovať?

K spolupráci v rámci platformy sú vyzvané rozličné organizácie, ktoré sa zaoberajú základnými právami, napríklad mimovládne organizácie, odborové zväzy, organizácie zamestnávateľov a iné profesijné organizácie; cirkvi, náboženské, filozofické a nekonfesionálne organizácie; univerzity a iní odborníci z medzinárodných alebo európskych organizácií. Organizácie v rámci platformy sú vítané bez ohľadu na to, či pracujú na miestnej, vnútroštátnej, európskej alebo medzinárodnej úrovni.

Ako registrovať organizáciu v databáze platformy?

Organizácie občianskej spoločnosti sa registrujú v databáze platformy. Registrácia v databáze platformy je bezplatná a nepodlieha žiadnym časovým obmedzeniam, každá organizácia môže registráciu kedykoľvek zrušiť. Registráciou v databáze organizácie súhlasia s dodržiavaním kritérií uvedených v článku 2 stanov platformy. Patrí k nim rešpektovanie a podpora základných práv a zdržanie sa akéhokoľvek konania, ktoré by bolo v rozpore so základnými právami akejkoľvek osoby alebo skupiny osôb. Platforma nie je „organizáciou“ ani orgánom agentúry. Neexistuje žiadna „členská základňa“.

Viac informácií sa uvádza na stránke Ako sa registrovať.

Kontakt: Tím platformy na frp [@] fra.europa.eu