Pilsoniskā sabiedrība un pamattiesību platforma

Image
Pamattiesību platforma (FRP) ir FRA kanāls sadarbībai un informācijas apmaiņai ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas strādā ar pamattiesībām ES.