Civilno društvo i Platforma za temeljna prava

Image
Platforma za temeljna prava FRA-in je kanal za suradnju i razmjenu informacija s organizacijama civilnog društva koje djeluju u području temeljnih prava u EU-u.