eu-charter

EU Charter of Fundamental Rights

Glava V

Prava Građana

  • 1. Svaki grañanin Unije ima pravo glasovati i biti biran na izborima za Europski parlament u državi članici u kojoj prebiva pod istim uvjetima kao i državljani te države. 2. Članovi Europskog parlamenta biraju se slobodnim i tajnim glasovanjem na općim neposrednim izborima.
  • Svaki grañanin Unije ima pravo glasovati i biti biran na općinskim izborima u državi članici u kojoj prebiva pod istim uvjetima kao i državljani te države.
  • 1. Svatko ima pravo da institucije, tijela, uredi i agencije Unije njegove predmete obrañuju nepristrano, pravično i u razumnom roku. 2. Ovo pravo uključuje: (a) pravo svake osobe na saslušanje prije poduzimanja bilo kakve pojedinačne mjere koja bi na nju mogla nepovoljno utjecati; (b) pravo svake osobe na pristup svojem dosjeu, uz poštovanje zakonitih interesa povjerljivosti te profesionalne i poslovne tajne; (c) obvezu uprave da obrazloži svoje odluke. 3. Svaka osoba ima pravo da joj Unija nadoknadi svaku štetu koju uzrokuju njezine institucije ili njezini službenici pri obavljanju svojih dužnosti, u skladu s općim načelima zajedničkima pravnim sustavima država članica. Svaka se osoba može pisanim putem obratiti institucijama Unije na jednom od jezika Ugovorâ i mora dobiti odgovor na istom jeziku
  • Svaki grañanin Unije i svaka fizička ili pravna osoba s boravištem ili sjedištem u nekoj državi članici ima pravo pristupa dokumentima institucija, tijela, ureda i agencija Unije neovisno o njihovu mediju.
  • Svaki grañanin Unije te svaka fizička osoba koja prebiva ili pravna osoba sa sjedištem u nekoj državi članici ima pravo prijaviti Europskom ombudsmanu slučajeve nepravilnosti u postupku institucija, tijela, ureda ili agencija Unije, osim Suda Europske unije kad on obavlja svoju sudbenu dužnost.
  • Svaki grañanin Unije i svaka fizička ili pravna osoba s boravištem odnosno registriranim sjedištem u jednoj državi članici ima pravo na podnošenje peticije Europskom parlamentu.
  • 1. Svaki grañanin Unije ima pravo na slobodno kretanje i prebivanje na teritoriju država članica. Sloboda kretanja i prebivanja može biti dodijeljena, u skladu s Ustavom, državljanima trećih zemalja koji zakonito prebivaju na teritoriju neke države članice.
  • Svaki grañanin Unije ima pravo, na teritoriju treće zemlje u kojoj država članica čiji je on državljanin nema predstavništva, na zaštitu diplomatskih ili konzularnih tijela bilo koje države članice, pod istim uvjetima kao i državljani te države članice.

Glava V

Prava Građana