You are here:

Što su temeljna prava?

© Unsplash/Oliver Cole
Fundamental rights are the basic rights and freedoms that belong to everyone in the EU. They are the same no matter where you’re from, what you believe or how you live.

Tim se pravima primjenjuju važna načela, kao što su dostojanstvo, pravednost, poštovanje i jednakost. Njima se utvrđuju standardi prema kojima danas živimo i radimo u Europi.

Temeljna prava okosnica su europskog projekta, koja je EU utkao u Povelju o temeljnim pravima. FRA je osnovana s ciljem njihove zaštite i promicanja.

Unatoč toj tradiciji, provedba temeljnih prava suočava se s brojnim izazovima. FRA prikuplja i analizira podatke s ciljem razumijevanja i svladavanja tih problema.

Surađujemo s institucijama EU-a, državama članicama i civilnim društvom. Zajedno možemo pomoći da ta prava postanu stvarnost za sve osobe koje žive u EU-u.

Što je Povelja EU-a o temeljnim pravima?

Povelja o temeljnim pravima europska je inačica povelje o ljudskim pravima. U svojih 50 članaka obuhvaća prava i slobode svih osoba u EU-u.

Općim odredbama Povelje temeljito se utvrđuju njezino tumačenje i primjena. Države članice moraju poštovati Povelju i držati se njezinih načela kada djeluju u okviru prava EU-a.

Nacrt Povelje izradila je Europska konvencija 1999. Godinu dana poslije proglasio ju je Europski parlament. Stupanjem na snagu Ugovora iz Lisabona 1. prosinca 2009. Povelja je dobila puni pravni učinak.

U kojim su slučajevima tijela dužna primjenjivati Povelju?

Povelja o temeljnim pravima obvezujuća je za države članice „samo kada provode pravo Unije”. Međutim, pravo EU-a često se primjenjuje na nacionalnoj razini. Utječe na znatan dio prava i oblikovanja politika u državama članicama, što

suce, političare, državne dužnosnike i pravne stručnjake čini glavnim provoditeljima Povelje. Povelja se primjenjuje na svako njihovo djelovanje u okviru prava EU-a.

Primjena Povelje ključna je za pravilnu primjenu prava EU-a. U priručniku FRA-e Primjena Povelje o temeljnim pravima pronaći ćete smjernice o tome.