Što su temeljna prava?

© Unsplash/Oliver Cole
Temeljna su prava osnovna prava i slobode koji pripadaju svim osobama u EU-u. Jednaka su za sve bez obzira na podrijetlo, uvjerenja i način života.

Tim se pravima primjenjuju važna načela, kao što su dostojanstvo, pravednost, poštovanje i jednakost. Njima se utvrđuju standardi prema kojima danas živimo i radimo u Europi.

Temeljna prava okosnica su europskog projekta, koja je EU utkao u Povelju o temeljnim pravima. FRA je osnovana s ciljem njihove zaštite i promicanja.

Unatoč toj tradiciji, provedba temeljnih prava suočava se s brojnim izazovima. FRA prikuplja i analizira podatke s ciljem razumijevanja i svladavanja tih problema.

Surađujemo s institucijama EU-a, državama članicama i civilnim društvom. Zajedno možemo pomoći da ta prava postanu stvarnost za sve osobe koje žive u EU-u.

Što je Povelja EU-a o temeljnim pravima?

Povelja o temeljnim pravima europska je inačica povelje o ljudskim pravima. U svojih 50 članaka obuhvaća prava i slobode svih osoba u EU-u.

Općim odredbama Povelje temeljito se utvrđuju njezino tumačenje i primjena. Države članice moraju poštovati Povelju i držati se njezinih načela kada djeluju u okviru prava EU-a.

Nacrt Povelje izradila je Europska konvencija 1999. Godinu dana poslije proglasio ju je Europski parlament. Stupanjem na snagu Ugovora iz Lisabona 1. prosinca 2009. Povelja je dobila puni pravni učinak.

U kojim su slučajevima tijela dužna primjenjivati Povelju?

Povelja o temeljnim pravima obvezujuća je za države članice „samo kada provode pravo Unije”. Međutim, pravo EU-a često se primjenjuje na nacionalnoj razini. Utječe na znatan dio prava i oblikovanja politika u državama članicama, što

suce, političare, državne dužnosnike i pravne stručnjake čini glavnim provoditeljima Povelje. Povelja se primjenjuje na svako njihovo djelovanje u okviru prava EU-a.

Primjena Povelje ključna je za pravilnu primjenu prava EU-a. U priručniku FRA-e Primjena Povelje o temeljnim pravima pronaći ćete smjernice o tome.