You are here:

Članak 26 - Integracija osoba s invaliditetom

Unija priznaje i poštuje prava hendikepiranih osoba na mjere čiji je cilj osiguravanje njihove neovisnosti, društvene i profesionalne uključenosti te njihovo sudjelovanje u životu zajednice.

0 results found

0 results found

0 results found