Zahtjev za pristup dokumentima

Vrsta zahtjeva

Vrsta zahtjeva

Osobni podaci

Na sve osobne podatke navedene u obrascu zahtjeva primjenjuju se politike zaštite utvrđene Uredbom (EZ) br. 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka. Vidjeti: http://fra.europa.eu/en/data-protection-statement i povezane osnovne informacije za ispitanike koji traže pristup dokumentima.

Informacije koje se odnose na traženi(e) dokument(e)

Isporuka
Postoji mogućnost naplate troškova izrade i slanja ako dokument ima više od 20 stranica.
4 + 6 =

Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.