Help us make the FRA website better for you!

Take part in a one-to-one session and help us improve the FRA website. It will take about 30 minutes of your time.

YES, I AM INTERESTED NO, I AM NOT INTERESTED

Dokumentidele juurdepääsu taotluse

Taotluse liik

Taotluse liik

Isikuandmed

Taotlusvormile sisestatud isikuandmete töötlemisel kohaldatakse kaitsepõhimõtteid, mis on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusega (EÜ) nr 2018/1725 mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist. Vt http://fra.europa.eu/en/data-protection-statement ja seotud märkus dokumentidele juurdepääsu taotlevatele andmesubjektidele (link).

Taotletava dokumendi teave

Kättetoimetamine
Kui dokumendi pikkus on üle 20 lk, võidakse nõuda koopiate väljastus- ja saatekulu tasumist.
4 + 6 =

Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.