You are here:

Artikkel 25 - Selgitused põhiõiguste harta kohta

Artikkel 25 - Selgitused põhiõiguste harta kohta

Käesolev artikkel toetub täiendatud ja parandatud Euroopa sotsiaalharta artiklile 23 ja töötajate sotsiaalseid põhiõigusi käsitleva ühenduse harta artiklitele 24 ja 25. Loomulikult hõlmab sotsiaal- ja kultuurielus osalemine ka osalemist poliitilises elus.

0 results found

0 results found

0 results found