21
January
2021
German language version now available
26 January 2021

Tugevad ja tõhusad inimõigustega tegelevad riiklikud asutused: probleemid, lootustandvad tavad ja võimalused - Kokkuvõte

Inimõigustega tegelevad riiklikud asutused on oluline osa inimõiguste kaitse süsteemist riigi tasandil. Teadlikkuse suurendajate, nõustajate ning ametiasutuste jälgijate ja vastutusele võtjatena on neil keskne roll tänapäeva suurte inimõigusprobleemide lahendamisel ning nad tegelevad nii alaliste probleemidega, nagu diskrimineerimine ja ebavõrdsus, kui ka uute küsimustega, nagu COVID-19 pandeemia ja tehisintellekti mõju inimõigustele.
Ülevaade

FRA järeldustes rõhutatakse, et oma potentsiaali täitmiseks vajavad inimõigustega tegelevad riiklikud asutused selgelt mõistetavaid volitusi, sõltumatust, piisavalt ressursse ning ühiskondade mitmekesisuse kajastamist oma liikmeskonnas. Samuti peavad nad täitma ÜRO poolt heaks kiidetud Pariisi põhimõtteid inimõigustega tegelevate riiklike asutuste sõltumatuse ja tõhususe kohta.