21
January
2021
German language version now available
26 January 2021

Vahvat ja tehokkaat kansalliset ihmisoikeusinstituutiot: haasteita, lupaavia käytäntöjä ja mahdollisuuksia - Yhteenveto

Kansalliset ihmisoikeusinstituutiot ovat olennainen osa eri maiden ihmisoikeuksien suojelujärjestelmää. Instituutiot lisäävät tietoisuutta ihmisoikeuksista, antavat neuvontaa, seuraavat viranomaisten toimintaa ja saattavat niitä vastuuseen. Näin niillä on keskeinen rooli tämän päivän suurten ihmisoikeushaasteiden parissa luovimisessa. Ne puuttuvat sekä syrjinnän ja epätasa-arvon kaltaisiin jatkuviin huoliin että uusiin kysymyksiin, joita ovat muun muassa tekoälyn ja covid-19- pandemian vaikutukset ihmisoikeuksiin.
Yleiskatsaus

Perusoikeusviraston havainnoista käy korostetusti ilmi, että selkeä toimeksianto, riippumattomuus ja riittävät resurssit ovat olennaisia, jotta kansalliset ihmisoikeusinstituutiot voivat saavuttaa koko potentiaalinsa. Niiden jäsenistön on lisäksi kuvastettava yhteiskuntiemme monimuotoisuutta. Niiden on myös noudatettava Yhdistyneiden kansakuntien hyväksymiä Pariisin periaatteita kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden riippumattomuudesta ja tehokkuudesta.