0 results found0 results found

Perusoikeuskirjan mobiilisovellus

Perusoikeuksien keskitetty palvelupiste mobiililaitteille.

Tästä Apple- ja Android-mobiililaitteilla käytettävästä sovelluksesta saa helposti Euroopan unionin perusoikeuskirjan koko tekstin kaikilla kielillä. Siinä on myös oikeudellisia selityksiä perusoikeuskirjan artikloista, asiaan liittyvää kansainvälistä ja EU:n oikeutta, Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, valikoima Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöä ja jäsenvaltioiden oikeuskäytäntöä, joka koskee suoraan jotakin perusoikeuskirjan artikloista.

iOS APP ANDROID APP