eu-charter

EU:n perusoikeuskirja

Euroopan unionin perusoikeuskirjan perusteella EU:n primaarioikeudessa EU:n kansalaisille ja EU:ssa pysyvästi oleskeleville taataan monenlaisia perusoikeuksia. Siitä tuli oikeudellisesti sitova, kun Lissabonin sopimus tuli voimaan 1. joulukuuta 2009.

Verkkosivuston tässä osassa on Charterpedia, verkkotyökalu, josta saa helppokäyttöistä tietoa perusoikeuskirjasta ja sen säännöksistä. Siinä on viralliset selitykset jokaisesta perusoikeuskirjan artiklasta, niihin liittyvää EU:n ja jäsenvaltioiden oikeuskäytäntöä ja kansallisten perustuslakien ja kansainvälisen oikeuden asiaan liittyviä säännöksiä. Siinä on myös viittauksia tieteelliseen analyysiin ja asiaan liittyviin perusoikeusviraston julkaisuihin.

Työkalun alkuperäisen version laati Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta (LIBE). Vuodesta 2009 sitä on pitänyt yllä perusoikeusvirasto, joka on laajentanut sitä jatkuvasti.

EU:n ja jäsenvaltioiden oikeuskäytäntöön pääsee myös oikeuskäytännön tietokannasta.

OIKEUSKÄYTÄNNÖN TIETOKANTA

1 results found

 • 20 år av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna
  Translated Title:
  20 years of the EU Charter of Fundamental Rights
  Author(s):
  Rosas, Allan
  Published in: Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland 156 2
  Vuosi:
  2020
  Page numbers:
  265-274

0 total results found