1 results found0 results found

Мобилно приложение за Хартата за основните права

Обслужване на едно гише в областта на основните права за ползване с мобилни устройства.

Настоящото приложение за мобилни устройства Apple и Android осигурява бърз достъп до пълния текст на Хартата на основните права на Европейския съюз на всички езици. То предлага също правни разяснения на членовете на Хартата, свързаното с тях международно право и правото на ЕС, както и на съдебната практика на Съда на Европейския съюз, на избрана съдебна практика на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) и на национална съдебна практика, които са пряко свързани с някой от членовете на Хартата.

iOS APP ANDROID APP