Мрежа на ЕС за прилагане на КПХУ — Ресурси

ДОКУМЕНТИ ПО ТЕМАТА:

ВРЪЗКИ ПО ТЕМАТА:

НОВИНИ И СЪБИТИЯ:

Повече информация за дейността на мрежата на ЕС за прилагане на КПХУ можете да намерите онлайн:

Европейски парламент

Европейски омбудсман

Агенция на ЕС за основните права (FRA):

информация за новини и събития | FRA в Twitter и Facebook

Европейски форум на хората с увреждания (EDF):

информация за новини и събития | EDF в Twitter

Документи за изтегляне:

Downloads