Resursi

SAISTĪTIE DOKUMENTI

SAISTĪTĀS SAITES

JAUNUMI UN NOTIKUMI

Sīkāku informāciju par ES struktūras dalībnieku darbību sk. šādās tīmekļa vietnēs:

Eiropas Parlaments

Eiropas Ombuda birojs

ES Pamattiesību aģentūra (FRA)

Jaunākās ziņas un notikumi. FRA Twitter un Facebook konts.

Eiropas forums personām ar invaliditāti (EDF)

Jaunākās ziņas un notikumi. EDF konts Tviterī

Sanāksmju dokumenti

Downloads