Πόροι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ:

ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες των μελών του Πλαισίου της ΕΕ διατίθενται στο διαδίκτυο:

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA):

Πληροφορίες για νέα και εκδηλώσεις. FRA στο Twitter και Facebook.

Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρίες (EDF):

Πληροφορίες για νέα και εκδηλώσεις. EDF στο Twitter

Έγγραφα συνεδριάσεων:

Downloads