Cookies

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies. Τα cookies είναι μικρά κομμάτια δεδομένων που αποθηκεύονται από έναν δικτυακό τόπο στον υπολογιστή ή στη φορητή συσκευή του επισκέπτη.

Χρησιμοποιούμε cookies ιδίου κατασκευαστή για την τεχνική λειτουργία του δικτυακού τόπου και, εφόσον συναινείτε σε αυτό, ώστε να συλλέγονται στοιχεία για την εμπειρία περιήγησής σας στον δικτυακό μας τόπο με σκοπό την παραγωγή ανώνυμων στατιστικών, τα οποία αποσκοπούν στη βελτίωση της επικοινωνίας μας και της υπηρεσίας που προσφέρουμε.

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τη δυνατότητα διαχείρισης της συγκατάθεσής σας.

Για να παρακολουθήσετε ένα βίντεο του FRA στον δικτυακό μας τόπο, θα λάβετε ειδοποίηση ότι πρέπει να αποδεχθείτε cookies τρίτου από το YouTube.  Το YouTube  έχει τις δικές του πολιτικές cookie και απορρήτου οι οποίες εκφεύγουν του ελέγχου μας. Προτού δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την εγκατάσταση cookies από το YouTube, καμία σχετική εγκατάσταση δεν πραγματοποιείται.


Cookies ιδίου κατασκευαστή για την τεχνική λειτουργία του δικτυακού τόπου

Ο δικτυακός τόπος αυτός λειτουργεί μέσω του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (CMS) Drupal. Το Drupal χρησιμοποιεί ορισμένα cookies για να βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη και να βοηθήσει στην επίδοση του δικτυακού τόπου (π.χ. για να ελεγχθεί αν ένας χρήστης έχει ενεργοποιήσει το JavaScript). Τα ακόλουθα cookies έχουν τοποθετηθεί από το Drupal σε αυτόν τον δικτυακό τόπο:

Όνομα cookie

Χώρος

Λήξη/Μέγιστη ηλικία

Σκοπός

fs

fra.europa.eu

Περίοδος λειτουργίας

Αποθηκεύει το μέγεθος γραμματοσειράς που έχει επιλέξει ο χρήστης.

has_js

fra.europa.eu

Περίοδος λειτουργίας

Ενημερώνει το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου εάν έχετε ενεργοποιήσει το javascript στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Μπορεί να προσφέρει περιεχόμενο με κατάλληλο τρόπο, ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας. Λήγει όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης.

eu_cookie_consent

.europa.eu

Περίοδος λειτουργίας

Ενημερώνει το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου εάν έχετε συναινέσει να αποδεχθείτε cookies συγκεντρωτικής ανάλυσης και cookies από το YouTube.

 

Cookies ιδίου κατασκευαστή που χρησιμοποιούνται από την Matomo Analytics

Χρησιμοποιούμε το εργαλείο ανάλυσης ιστού Matomo για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του δικτυακού τόπου του FRA.

Το Matomo είναι μια πλατφόρμα ανάλυσης ανοικτής πηγής, η οποία ελέγχεται πλήρως από τον FRA. Η εν λόγω πλατφόρμα επιτρέπει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των τελικών χρηστών, χάρη στις δυνατότητες που διαθέτει, όπως η αποτροπή ταυτοποίησης διευθύνσεων IP. Επιπλέον, το ΕΣΠΔ έχει δημιουργήσει ένα εργαλείο για τη διαχείριση της συγκατάθεσης των χρηστών, ώστε να συλλέγονται οι εμπειρίες περιήγησής τους με σκοπό την παραγωγή ανώνυμων στατιστικών.

Όνομα cookie

Χώρος

Λήξη/Μέγιστη ηλικία

Σκοπός

_pk_id.

fra.europa.eu

13 μήνες

Για την παρακολούθηση του κατά πόσο ένας χρήστης είναι νέος στον δικτυακό τόπο ή επιστρέφει σε αυτόν.

_pk_ses.

fra.europa.eu

30 λεπτά

Για την παρακολούθηση των σελίδων στις οποίες πραγματοποιήθηκε επίσκεψη

Πληροφορίες και μέτρα για την προστασία των δεδομένων στο Matomo

Το Matomo έχει διαμορφωθεί για την αποθήκευση cookies ιδίου κατασκευαστή.

Τα cookies (από το Matomo) επιτρέπουν στον FRA να παρακολουθεί τις πιο κάτω πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση συγκεντρωτικών, ανώνυμων στατιστικών εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητα των επισκεπτών:

 • Διεύθυνση IP (καλυμμένη με μάσκα 2 byte)
 • Τόπος: χώρα, περιφέρεια, πόλη, κατά προσέγγιση γεωγραφικό μήκος και γεωγραφικό πλάτος (εντοπισμός γεωγραφικής θέσης)
 • Ημερομηνία και ώρα της αίτησης (επίσκεψη στον δικτυακό τόπο)
 • Τίτλος της εμφανιζόμενης σελίδας (τίτλος σελίδας)
 • Διεύθυνση URL της εμφανιζόμενης σελίδας (URL σελίδας)
 • Διεύθυνση URL της σελίδας από την οποία έγινε μεταφορά στην τρέχουσα σελίδα (URL παραπέμπουσας σελίδας)
 • Ανάλυση οθόνης της συσκευής του χρήστη
 • Τοπική ώρα στη ζώνη ώρας των επισκεπτών
 • Αρχεία που επιλέχθηκαν και τηλεφορτώθηκαν (τηλεφόρτωση)
 • Σύνδεσμοι που επιλέχθηκαν σε εξωτερικό πεδίο (εξωτερικός σύνδεσμος)
 • Χρόνος δημιουργίας σελίδων (ο χρόνος που χρειάζεται για την εμφάνιση ιστοσελίδων από τον δικτυακό εξυπηρετητή και για την τηλεφόρτωσή τους από τον επισκέπτη: ταχύτητα σελίδας)
 • Κύρια γλώσσα του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης (κεφαλίδα αποδοχής γλώσσας)
 • Έκδοση του προγράμματος περιήγησης, προσθήκες (PDF, Flash, Java, …) για το πρόγραμμα περιήγησης, έκδοση λειτουργικού συστήματος, αναγνωριστικό συσκευής (κεφαλίδα παράγοντα χρήστη)·
 • Γλώσσα της σελίδας που επισκεφθήκατε
 • Εκστρατείες
 • Αναζήτηση στον δικτυακό τόπο 

Ο FRA διατηρεί τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων που συλλέγονται μέσω των cookies ιδίου κατασκευαστή, αποθηκεύοντας τα δεδομένα σε διακομιστές που ανήκουν εξ ολοκλήρου στον FRA και ελέγχονται από αυτόν.

Εκτός από ορισμένα cookies περιόδου λειτουργίας, δημιουργείται από το Matomo ένα μόνιμο cookie τυχαίου αναγνωριστικού, το οποίο επιτρέπει στον FRA να αναγνωρίζει πότε ένας χρήστης επιστρέφει στον δικτυακό τόπο. Το cookie αυτό έχει ημερομηνία λήξης σε 13 μήνες, μετά τους οποίους διαγράφεται αυτόματα από τη συσκευή του χρήστη.

Cookies τρίτων που χρησιμοποιούνται από το YouTube

Για να παρακολουθήσετε ένα βίντεο του FRA στον δικτυακό μας τόπο, θα λάβετε ειδοποίηση ότι πρέπει να αποδεχθείτε cookies τρίτου από το YouTube.

Όνομα cookie

Χώρος

Λήξη/Μέγιστη ηλικία

Σκοπός

1P_JAR

.google.com

1 μήνας

Συλλέγει στατιστικά στοιχεία δικτυακών τόπων και παρακολουθεί τους συντελεστές μετατροπής.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

.google.com

20 έτη

Το cookie αυτό χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των προτιμήσεων του χρήστη και άλλων πληροφοριών. Περιλαμβάνει ιδίως την προτιμώμενη γλώσσα, τον αριθμό των αποτελεσμάτων αναζήτησης που πρέπει να εμφανίζονται στη σελίδα, καθώς και την απόφαση σχετικά με το αν το φίλτρο Ασφαλούς Αναζήτησης της Google θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ή όχι.

DV

www.google.com

7 λεπτά

Το cookie αυτό χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των προτιμήσεων του χρήστη και άλλων πληροφοριών. Περιλαμβάνει ιδίως την προτιμώμενη γλώσσα, τον αριθμό των αποτελεσμάτων αναζήτησης που πρέπει να εμφανίζονται στη σελίδα, καθώς και την απόφαση σχετικά με το αν το φίλτρο Ασφαλούς Αναζήτησης της Google θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ή όχι.

Δορυφόρος παγκόσμιας αεροπλοΐας (GPS)

.youtube.com

1 ημέρα

Καταχωρίζει ένα μοναδικό αναγνωριστικό σε κινητές συσκευές, ώστε να καθίσταται δυνατός ο εντοπισμός με βάση τα δεδομένα θέσης GPS.

ΙDE

.doubleclick.net

1 έτος

Χρησιμοποιείται από το DoubleClick της Google για την καταχώριση ή την αναφορά των ενεργειών του χρήστη του δικτυακού τόπου μετά την προβολή ή την επιλογή μιας από τις διαφημίσεις του διαφημιζόμενου με σκοπό τον υπολογισμό της αποτελεσματικότητας μιας διαφήμισης και την παρουσίαση στοχευμένων διαφημίσεων στον χρήστη.

NID

.google.com

6 μήνες

Καταχωρίζει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που ταυτοποιεί τη συσκευή του χρήστη που επιστρέφει. Το αναγνωριστικό χρησιμοποιείται για στοχευμένες διαφημίσεις.

PREF

.youtube.com

8 μήνες

Καταχωρίζει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιεί η Google για να τηρεί στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί βίντεο του YouTube σε διάφορους δικτυακούς τόπους.

VISITOR_INFO1_LIVE

.youtube.com

179 ημέρες

Προσπαθεί να υπολογίσει το εύρος ζώνης των χρηστών σε σελίδες με ενσωματωμένα βίντεο του YouTube.

YSC

.youtube.com

Περίοδος λειτουργίας

Καταχωρίζει ένα μοναδικό αναγνωριστικό για να τηρεί στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα βίντεο από το YouTube που έχει δει ο χρήστης.

 


Συγκατάθεση στη συλλογή στοιχείων για την εμπειρία περιήγησης με σκοπό την παραγωγή ανώνυμων στατιστικών και για την προβολή βίντεο του YouTube

Εξ ορισμού, η εμπειρία περιήγησης των επισκεπτών στον δικτυακό μας τόπο ΔΕΝ παρακολουθείται από τον FRA ή από τρίτο μέρος. Μπορείτε, ωστόσο, να επιλέξετε να συναινέσετε στη συλλογή στοιχείων για την εμπειρία περιήγησής σας στον δικτυακό μας τόπο με σκοπό την παραγωγή ανώνυμων στατιστικών ή να αποδεχτείτε cookies τρίτων, ώστε να μπορείτε να παρακολουθήσετε ενσωματωμένα βίντεο του YouTube στον δικτυακό μας τόπο.

Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή «Do Not Track» (βλ. παρακάτω για επεξήγηση) στο πρόγραμμά σας περιήγησης web, θα σεβαστούμε την επιλογή σας και η περιήγησή σας στον δικτυακό μας τόπο δεν θα παρακολουθείται για την παραγωγή ανώνυμων στατιστικών.

Αν δεν ενεργοποιήσετε την επιλογή «Do Not Track», θα σας εμφανιστεί μια ειδοποίηση συγκατάθεσης cookie (cookie banner) για να κάνετε την επιλογή σας και να εγκαταστήσετε ένα cookie που ονομάζεται «eu_cookie_consent» με το οποίο θα μπορείτε να παρακολουθείτε την επιλογή σας. Εάν συναινείτε στην ανάλυση, τότε ενεργοποιείται το Matomo και φορτώνονται ορισμένα σχετικά cookies. Μπορείτε πάντα να αποφασίσετε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ή να συναινέσετε εκ νέου ανά πάσα στιγμή στη σελίδα αυτή.

Το cookie «eu_cookie_consent» είναι cookie περιόδου λειτουργίας: εάν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης και δεν ενεργοποιήσετε την επιλογή «Do Not Track», θα εμφανιστεί εκ νέου το cookie banner, για να ανανεώσετε την επιλογή σας.

Σε περίπτωση που έχετε απενεργοποιήσει όλα τα cookies, θα εμφανίζεται ένα cookie banner σε κάθε επίσκεψη στον δικτυακό μας τόπο.

Αν θέλετε να συναινέσετε (ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας) στην ανάλυση και στα cookies τρίτου από το YouTube:


Προτιμήσεις «Do not track»

Η επιλογή «Do not track» είναι μια λειτουργία που επιτρέπει στους επισκέπτες να μην παρακολουθούνται από δικτυακούς τόπους. Οι επιλογές «Do not track» είναι διαθέσιμες σε αρκετά προγράμματα περιήγησης, μεταξύ των οποίων:

Firefox

Internet Explorer

Chrome

Safari

Opera

Περιορισμένη πρόσβαση σε πληροφορίες

Κάθε επικοινωνία με δεδομένα ανάλυσης είναι κρυπτογραφημένη μέσω πρωτοκόλλου HTTPS. Η πρόσβαση στις εκθέσεις ανάλυσης δεδομένων του Matomo είναι δυνατή μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Οργανισμού που χειρίζεται την πλατφόρμα Matomo ή από εξουσιοδοτημένους εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι ενδέχεται να είναι επιφορτισμένοι με την ανάλυση, την ανάπτυξη και/ή την τακτική συντήρηση ορισμένων δικτυακών τόπων.

Κάλυψη διευθύνσεων IP με μάσκα

Σημείωση: το όργανο, η πόλη και η χώρα προέλευσης για στατιστικούς σκοπούς προσδιορίζονται από την πλήρη IP και στη συνέχεια αποθηκεύονται και συγκεντρώνονται πριν από την εφαρμογή της μάσκας. Το Matomo χρησιμοποιεί έναν μηχανισμό απόκρυψης στοιχείων της διεύθυνσης IP, ο οποίος καλύπτει αυτόματα με μάσκα ένα τμήμα της διεύθυνσης IP (πρωτοκόλλου διαδικτύου) κάθε επισκέπτη, ώστε να είναι αδύνατη η ταυτοποίηση συγκεκριμένου επισκέπτη του δικτυακού τόπου του FRA αποκλειστικά μέσω της διεύθυνσης IP.

Αρχεία καταγραφής επισκεπτών

Το Matomo διαγράφει αυτόματα τα αρχεία καταγραφής των επισκεπτών μετά την παρέλευση 54 εβδομάδων. Τα ανώνυμα και συγκεντρωτικά στοιχεία αποθηκεύονται επ’ αόριστον από τον FRA για σκοπούς ανάλυσης.


Cookies κοινωνικών δικτύων

Ο FRA δραστηριοποιείται στις πλατφόρμες πέντε κοινωνικών δικτύων. Η παρουσία μας στις κοινότητες του Twitter, του YouTube, του Facebook, του Instagram και του LinkedIn ενισχύει την παρουσία και την προβολή μας στο Διαδίκτυο.

 • Όταν περιηγείστε στον δικτυακό μας τόπο, δεν εγκαθίστανται cookies με την εμφάνιση των συνδέσμων στους διαύλους που διαθέτουμε στα κοινωνικά δίκτυα.
 • Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα βίντεο του FRA, τα οποία αναφορτώνουμε (ενσωματώνουμε) και στη σελίδα μας στο YouTube. Μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε συνδέσμους από τον δικτυακό μας τόπο στο Twitter, το Facebook, το Instagram και το Linkedln.
 • Για να παρακολουθήσετε ένα βίντεο του FRA στον δικτυακό μας τόπο, θα λάβετε ειδοποίηση ότι πρέπει να αποδεχθείτε cookies από το YouTube. Το YouTube  έχει τις δικές του πολιτικές cookie και απορρήτου οι οποίες εκφεύγουν του ελέγχου μας. Προτού δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την εγκατάσταση cookies από το YouTube, δεν πραγματοποιείται καμία σχετική εγκατάσταση.
 • Ομοίως, επιλέγοντας το εικονίδιο του LinkedIn ή του Facebook στον δικτυακό μας τόπο, θα ανακατευθυνθείτε στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι εφαρμόζουν τη δική τους - πέραν του δικού μας ελέγχου - πολιτική για τα cookies και την προστασία του απορρήτου. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις πολιτικές για τα cookies των πέντε κοινωνικών δικτύων στα οποία δραστηριοποιείται ο FRA:

Επικοινωνία

Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε cookies μέσω της φόρμας επικοινωνίας.