Súbory cookie

Na našom webovom sídle používame súbory cookie. Súbor cookie je malý údaj, ktorý webové sídlo uchováva na počítači alebo mobilnom zariadení návštevníka.

Používame súbory cookie prvej strany na technické fungovanie webového sídla a ak nato udelíte súhlas, na zhromažďovanie histórie prezerania stránok na našom webovom sídle na anonymizované štatistiky, ktoré slúžia na zlepšenie našej komunikácie a ponúkaných služieb.

Na tejto stránke nájdete možnosť spravovať svoj súhlas.

Na sledovanie videa FRA na našom webovom sídle je potrebné prijať súbory cookie tretej strany siete YouTube, na čo vás upozorní správa.  YouTube má vlastnú politiku ochrany údajovpoužívania súborov cookie, nad ktorou nemáme kontrolu. Nedochádza k inštalovaniu súborov cookie zo siete YouTube, kým nepovolíte súbory cookie siete YouTube.


Súbory cookie prvej strany na technické fungovanie webového sídla

Toto webové sídlo sa prevádzkuje na systéme správy obsahu (CMS) Drupal. Drupal umiestňuje určité súbory cookie na zlepšenie používateľského komfortu a uľahčenie prevádzky sídla (napr. Na otestovanie toho, či má používateľ zapnutý JavaScript.) Drupal umiestnil na toto sídlo tieto súbory cookie:

Názov súboru cookie

Doména

Uplynie/Max-Age

Účel

fs

fra.europa.eu

Relácia

Uchováva veľkosť písma vybratú používateľom.

has_js

fra.europa.eu

Relácia

Informuje systém správy obsahu o tom, či máte v nastaveniach svojho prehliadača zapnutý javascript. Môže poskytovať obsah vhodným spôsobom v závislosti od vašich nastavení. Platnosť sa skončí, keď zatvoríte prehliadač.

eu_cookie_consent

.europa.eu

Relácia

Informuje systém správy obsahu o tom, či ste udelili súhlas s prijímaním súborov cookie súhrnných analýz a súborov cookie siete YouTube.

 

Súbory cookie prvej strany používané službou Matomo Analytics

Používame webovú analýzu služby Matomo na monitorovanie a hodnotenie účinnosti a efektívnosti webového sídla FRA.

Matomo je analytická platforma s otvoreným zdrojovým kódom, ktorú plne kontroluje FRA. Táto platforma umožňuje ochranu osobných údajov koncových používateľov vďaka prvkom, ako je napríklad anonymizácia IP adresy. FRA navyše vytvorila funkciu správy súhlasov používateľov so zhromažďovaním údajov o histórii prezerania stránok na anonymizované štatistiky.

Názov súboru cookie

Doména

Uplynie/Max-Age

Účel

_pk_id.

fra.europa.eu

13 mesiacov

Na sledovanie, či ide o nového alebo vracajúceho sa návštevníka.

_pk_ses.

fra.europa.eu

30 minút

Na sledovanie navštívených stránok

Informácie o ochrane osobných údajov a opatrenia v službe Matomo

Služba Matomo je konfigurovaná na uchovávanie súborov cookie prvej strany.

Súbory cookie (zo služby Matomo) umožňujú FRA sledovať tieto informácie o návštevníkoch. Tieto informácie používame na prípravu súhrnných, anonymných štatistických správ o činnosti návštevníkov:

 • adresa IP (s 2 maskovanými bajtmi)
 • poloha: krajina, región, mesto, približná zemská šírka a dĺžka (geolocation)
 • dátum a čas žiadosti (návšteva sídla)
 • názov prezeranej stránky (Page Title)
 • URL adresa prezeranej stránky (Page URL)
 • URL adresa stránky, ktorá bola prezeraná pred súčasnou stránkou (Referrer URL)
 • rozlíšenie obrazovky zariadenia používateľa
 • čas v miestnom časovom pásme návštevníka
 • súbory, na ktoré sa kliklo a ktoré boli prevzaté (Download)
 • odkazy na externú doménu, na ktorú sa kliklo (Outlink)
 • čas generovania stránok (čas potrebný na to, aby webový server vygeneroval webové stránky a potom ich návštevník prevzal: rýchlosť stránky) (Page speed)
 • hlavný jazyk používaného prehliadača (hlavička Accept-Language)
 • verzia prehliadača, doplnky prehliadača (PDF, Flash, Java, …), verzia operačného systému, identifikátor zariadenia (hlavička User-Agent)
 • jazyk navštívenej stránky
 • kampane
 • vyhľadávanie na sídle 

FRA si zachováva plnú kontrolu nad údajmi zhromažďovanými prostredníctvom súborov cookie hostiteľskej domény tak, že ich uchováva na serveroch, ktoré sú v jej úplnom vlastníctve a kontrole.

Okrem určitých relačných súborov cookie služby Matomo generuje aj trvalý súbor cookie s náhodným ID, čo službe FRA umožňuje rozpoznať, keď sa používateľ na dané webové sídlo vráti. Tento súbor cookie zostáva v zariadení používateľa počas 13 mesiacov, a potom sa z neho automaticky vymaže.

Súbory cookie tretej strany používané sieťou YouTube

Na sledovanie videa FRA na našom webovom sídle je potrebné prijať súbory cookie tretej strany siete YouTube, na čo vás upozorní správa.

Názov súboru cookie

Doména

Uplynie/Max-Age

Účel

1P_JAR

.google.com

1 mesiac

Zhromažďuje štatistiky webového sídla a sledované konverzné pomery.

SÚHLAS

.google.com

20 rokov

Tento súbor cookie sa používa na uchovávanie preferencií používateľa a iných informácií. To zahŕňa najmä preferovaný jazyk, počet výsledkov vyhľadávania, ktoré sa majú zobraziť na stránke, ako aj rozhodnutie o tom, či by sa mal filter Google SafeSearch aktivovať alebo nie.

DV

www.google.com

7 minút

Tento súbor cookie sa používa na uchovávanie preferencií používateľa a iných informácií. To zahŕňa najmä preferovaný jazyk, počet výsledkov vyhľadávania, ktoré sa majú zobraziť na stránke, ako aj rozhodnutie o tom, či by sa mal filter Google SafeSearch aktivovať alebo nie.

GPS

youtube.com

1 deň

Registruje jedinečné ID na mobilných zariadeniach na umožnenie sledovania na základe geografickej polohy GPS.

IDE

.doubleclick.net

1 rok

Google DoubleClick ho používa na registráciu a nahlasovanie činnosti používateľa webového sídla po prezeraní alebo kliknutí na jednu z reklám inzerenta s cieľom merať efektívnosť reklamy a ponúkať cielené reklamy používateľovi.

NID

.google.com

6 mesiacov

Registruje jedinečné ID, ktoré rozpozná zariadenie vracajúceho sa používateľa. ID sa používa na cielené reklamy.

PREF

youtube.com

8 mesiacov

Registruje jedinečné ID, ktoré Google používa na uchovávanie štatistík toho, ako návštevník používa videá siete YouTube na rôznych webových sídlach.

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

179 dní

Snaží sa odhadnúť šírku pásma používateľa na stránkach s integrovanými videami siete YouTube.

YSC

youtube.com

Relácia

Registruje jedinečné ID na uchovávanie štatistík toho, aké videá zo siete YouTube používateľ videl.

 


Súhlas so zhromažďovaním vašej histórie prezerania stránok na anononymizované štatistiky a na sledovanie videí siete YouTube

FRA ani žiadna tretia strana štandardne NESLEDUJÚ históriu prezerania stránok návštevníkmi nášho webového sídla. Môžete sa však rozhodnúť, že udelíte súhlas s tým, že poskytnete svoju históriu prezerania stránok na našom webovom sídle, aby sme mohli vytvárať anonymizované štatistiky, alebo s prijímaním súborov cookie tretej strany, ktoré vám umožnia sledovať vložené videá siete YouTube na našom webovom sídle.

Ak na svojom webovom prehliadači zvolíte možnosť Do not track (Nesledovať) (objasnenie nájdete ďalej), budeme rešpektovať vašu voľbu a vaša história prezerania stránok na našom webovom sídle sa nebude na účely anonymizovaných štatistík sledovať.

Ak ste možnosť Do not track (Nesledovať) nepovolili, zobrazí sa vám banner o súboroch cookie, ktorý vám umožní sa rozhodnúť, a nainštaluje sa vám súbor cookie s názvom edp_cookie_agree na sledovanie vašej voľby. Ak udelíte súhlas s analýzou, potom sa aktivuje služba Matomo a nahrajú sa určité príslušné súbory cookie. Svoj súhlas môžete na tejto stránke kedykoľvek odvolať alebo ho kedykoľvek znovu udeliť.

Súbor eu_cookie_consent je dočasný súbor cookie: ak zavriete svoj prehliadač a ak nie je zvolená možnosť Do not track (Nesledovať), opäť sa vám zobrazí banner o súboroch cookie, ktorý vám umožní vašu voľbu obnoviť.

Ak ste v nastaveniach nepovolili žiadne súbory cookie, banner o súboroch cookie sa vám zobrazí pri každej návšteve nášho webového sídla.

Ak chcete udeliť súhlas (alebo odvolať svoj súhlas) s analýzou a súbormi cookies tretej strany siete YouTube:


Nesledovať preferencie

Funkcia Do not track (Nesledovať) umožňuje návštevníkom odmietnuť sledovanie ich aktivít webovými sídlami. Možnosť Do not track (Nesledovať) je dostupná v niekoľkých prehliadačoch vrátane:

Firefox

Internet Explorer

Chrome

Safari

Opera

Obmedzený prístup k informáciám

Celá analytická dátová komunikácia je zakódovaná prostredníctvom protokolu HTTPS. Analytické správy vytvorené službou Matomo sú dostupné len prostredníctvom oprávnených zamestnancov agentúry, ktorí pracujú so službou Matomo alebo riadne oprávnených externých subdodávateľov, od ktorých sa môže vyžadovať, aby analyzovali, vyvíjali a/alebo pravidelne udržiavali niektoré webové sídla.

Maskovanie IP adries

Poznámka: inštitúcia, mesto a krajina pôvodu sa na štatistické účely odvodzujú z úplnej IP adresy, potom sa údaje ukladajú a zhromažďujú a nakoniec sa aplikuje maskovanie. Služba Matomo využíva mechanizmus deidentifikácie IP, ktorý automaticky zamaskuje časť IP (internetový protokol) každého návštevníka, čím účinne znemožní rozpoznať konkrétneho návštevníka webového sídla FRA prostredníctvom jedinej IP adresy.

Logy návštevníkov

Služba Matomo automaticky vymaže logy návštevníkov po 54 týždňoch. FRA uchováva anonymizované a súhrnné údaje na analytické účely na neobmedzené časové obdobie.


Súbory cookie sociálnych médií

FRA je aktívna na štyroch platformách sociálnych médií. Naša prítomnosť v komunitách sietí Twitter, YouTube, Facebook, Instagram a LinkedIn posilňuje našu prítomnosť a viditeľnosť online.

 • Webové sídlo FRA neukladá súbory cookie pri zobrazení odkazov na naše kanály sociálnych médií, keď si prezeráte naše webové sídlo.
 • Môžete pozerať videá FRA, ktoré nahrávame (vkladáme) aj na našu stránku YouTube. Môžete takisto sledovať odkazy z nášho webového sídla na siete Twitter, Facebook, Instagram a LinkedIn.
 • Na sledovanie videa FRA na našom webovom sídle je potrebné prijať súbory cookie siete YouTube, na čo vás upozorní správa. YouTube má vlastnú politiku ochrany údajovpoužívania súborov cookie, nad ktorou nemáme kontrolu. Nedochádza k inštalovaniu súborov cookie zo siete YouTube, kým nepovolíte súbory cookie siete YouTube.
 • Podobne platí, že ak kliknete na tlačidlá siete LinkedIn alebo Facebook na našom webovom sídle, budete presmerovaný na príslušné webové sídla, ktoré majú svoju vlastnú politiku používania súborov cookie a ochrany osobných údajov, nad ktorou nemáme kontrolu. Politiku súborov cookie piatich kanálov sociálnych médií, na ktorých je FRA aktívna, nájdete tu:

Kontakt

O spôsobe, akým používame súbory cookie, sa môžete informovať prostredníctvom kontaktného formulára.