eu-charter

Charta základných práv Európskej únie

Hlava I

Dôstojnosť

Hlava I

Dôstojnosť