eu-charter

EU:n perusoikeuskirja

I Osasto

Ihmisarvo

 • Ihmisarvo on loukkaamaton. Sitä on kunnioitettava ja suojeltava.

 • 1. Jokaisella on oikeus elämään.

  2. Ketään ei saa tuomita kuolemaan eikä teloittaa.

 • 1. Jokaisella on oikeus ruumiilliseen ja henkiseen koskemattomuuteen.

  2. Lääketieteen ja biologian alalla on noudatettava erityisesti seuraavia vaatimuksia ja kieltoja:

  a) asianomaisen henkilön vapaaehtoinen ja asiaan vaikuttavista seikoista tietoisena annettu suostumus, joka on hankittu laissa säädettyjä menettelytapoja noudattaen;

  b) ihmisten geneettiseen jalostamiseen tähtäävien käytäntöjen kielto, erityisesti sellaisten, joiden tavoitteena on ihmisten valikointi;

  c) kielto hankkia taloudellista hyötyä ihmisruumiista ja sen osista sellaisinaan;

  d) ihmisten jäljentämistarkoituksessa tapahtuvan kloonauksen kielto.

 • Ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista epäinhimillisellä tai halventavalla tavalla.

 • 1. Ketään ei saa pitää orjana tai maaorjana.

  2. Ketään ei saa vaatia tekemään pakkotyötä tai muuta pakollista työtä.

  3. Ihmiskauppa kielletään.

I Osasto

Ihmisarvo