EU:n jäsenvaltiot

Perusoikeusvirasto työskentelee kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kanssa parantaakseen perusoikeuksien edistämistä ja suojelua kansallisella ja paikallisella tasolla.

EU:n lippu

Virasto tarjoaa jäsenvaltioille tukea ja asiantuntemusta ja auttaa niitä kunnioittamaan perusoikeuksia täysimääräisesti niiden pannessa täytäntöön EU:n lainsäädäntöä. Tämä täydentää viraston EU:n toimielinten kanssa tekemää yhteistyötä.

Tiiviin yhteistyösuhteen takaamiseksi kukin jäsenvaltio nimeää hallituksen virkamiehen kansalliseksi yhteyshenkilöksi, joka on suoraan yhteydessä perusoikeusvirastoon.

Virasto pitää jäsenvaltioihin yhteyttä pääasiallisesti kansallisten yhteyshenkilöiden välityksellä. Jatkuva tietojenvaihto ja säännöllisesti pidettävät kokoukset auttavat luomaan vahvan kumppanuuden, jolla taataan, että tietoja jaetaan ja kansalliset tarpeet tunnistetaan ja niihin vastataan.

Kansalliset yhteyshenkilöt voivat toimittaa lausuntoja perusoikeusviraston vuotuisten työohjelmien luonnoksista. Tällä tavoin virasto saa paremman käsityksen siitä, millaisia perusoikeuksien analyyseja ja millaista tukea jäsenvaltiot tarvitsevat muotoillessaan tietoon perustuvaa politiikkaa. Virasto tiedottaa säännöllisesti kansallisille yhteyshenkilöille tutkimustuloksista, tulevista kertomuksista ja toiminnoista. Kansalliset yhteyshenkilöt puolestaan antavat palautetta viraston työn tarkoituksenmukaisuudesta ja merkityksellisyydestä. Kansalliset yhteyshenkilöt myös auttavat tiedottamaan perusoikeusviraston työstä asianomaisille ministeriöille, osastoille ja hallintoelimille.

Pohjois-Makedonia on osallistunut perusoikeusviraston työhön tarkkailijana lokakuusta 2017 alkaen. Serbia on osallistunut perusoikeusviraston työhön tarkkailijana heinäkuusta 2018 alkaen.

Hankeyhteistyö

Perusoikeusvirasto pitää säännöllisesti yhteyttä jäsenvaltio-, alue- ja paikallistason hallintoviranomaisten hallinnollisiin asiantuntijoihin ja järjestää heidän kanssaan hankkeisiin liittyviä kokouksia. Yhteistyön ansiosta virasto voi vastata paremmin niiden toimijoiden ja virkamiesten tarpeisiin, jotka vastaavat perusoikeuksien turvaamisesta kaikilla hallinnon tasoilla.

Esimerkiksi osana romaneja koskevaa hankettaan virasto kehittää tiiviissä yhteistyössä EU:n jäsenvaltioiden kanssa menetelmiä, joilla mitataan romanien integraatiota eri puolilla EU:ta. Perusoikeusvirasto kerää näyttöä siitä, missä määrin lesbo-, homo-, bi- ja transseksuaalisten henkilöiden oikeuksia kunnioitetaan EU:ssa. Näin se auttaa hallintoja laatimaan politiikkaa, jossa seksuaaliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä kielletään EU:n perusoikeuskirjan mukaisesti.

Ota yhteyttä:

nlo@fra.europa.eu