EU’s medlemsstater

FRA samarbejder med alle EU’s medlemsstater for at hjælpe med bedre at fremme og beskytte de grundlæggende rettigheder på nationalt og lokalt plan.

EU-flag

Agenturets bistand og ekspertise hjælper medlemsstaterne med fuldt ud at overholde de grundlæggende rettigheder ved gennemførelse af fællesskabslovgivningen. Dette supplerer agenturets samarbejde med EU's institutioner.

For at sikre et tæt samarbejde med FRA udpeger hver medlemsstat en tjenestemand, der arbejder direkte sammen med FRA som national forbindelsesofficer.

Nationale forbindelsesofficerer er agenturets vigtigste kontaktpunkter i medlemsstaterne. Løbende udveksling og regelmæssige møder bidrager til at skabe et stærkt partnerskab, som sikrer, at oplysninger deles, og at nationale behov anerkendes og imødekommes.

Nationale forbindelsesofficerer kan indsende udtalelser om FRA's udkast til årlige arbejdsprogrammer. Dette giver agenturet en bedre forståelse af, hvilken type analyser og bistand vedrørende grundlæggende rettigheder medlemsstaterne har brug for til at udforme politikker på et velinformeret grundlag. Agenturet underretter løbende nationale forbindelsesofficerer om forskningsresultater, kommende rapporter og aktiviteter, og de nationale forbindelsesofficerer kommer med kommentarer til hensigtsmæssigheden og relevansen af agenturets arbejde. Nationale forbindelsesofficerer bistår også med at formidle FRA's arbejde til de relevante nationale ministerier, departementer og statslige organer.

Nordmakedonien har siden oktober 2017 deltaget som observatør i FRA's arbejde. Serbien har siden juli 2018 deltaget som observatør i FRA's arbejde.

Projektsamarbejde

FRA har løbende kontakt med regeringseksperter i nationale, regionale og lokale forvaltninger og arrangerer møder med dem i forbindelse med specifikke projekter. Dette samarbejde giver agenturet mulighed for bedre at kunne imødekomme behov hos virksomheder og tjenestemænd med ansvar for at beskytte grundlæggende rettigheder på alle regeringsniveauer.

F.eks. arbejder agenturet i sit romaprojekt tæt sammen med EU's medlemsstater om at udarbejde metoder til at måle fremskridt i hele EU med integration af romaer. På et andet område indsamler FRA dokumentation om, i hvilket omfang lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoners rettigheder respekteres i EU for at hjælpe regeringer med at udforme politikker, der er i overensstemmelse med EU's charter om grundlæggende rettigheder, der forbyder forskelsbehandling på grundlag af seksuel orientering.

Kontakt:

nlo@fra.europa.eu