Statele membre

FRA lucrează cu toate statele membre pentru a susține o mai bună promovare și protecție a drepturilor fundamentale la nivel național și local.

Drapelul UE

Asistența și cunoștințele de specialitate puse la dispoziție de agenție ajută statele membre să respecte pe deplin drepturile fundamentale când pun în aplicare dreptul Uniunii. Acestea completează cooperarea agenției cu instituțiile Uniunii Europene.

Pentru a garanta o relație profesională strânsă cu FRA, fiecare stat membru numește un funcționar al guvernului care lucrează direct cu FRA în calitate de ofițer național de legătură.

Ofițerii naționali de legătură (ONL) constituie principalele puncte de contact pentru agenție în statele membre. Schimbul permanent de informații și reuniunile regulate ajută la dezvoltarea unui parteneriat de lucru puternic, ce garantează partajarea informațiilor, precum și recunoașterea și abordarea nevoilor naționale.

ONL au posibilitatea de a depune puncte de vedere cu privire la proiectele de programe de activitate anuale ale FRA. Astfel, agenția înțelege mai bine tipul de analiză și asistență privind drepturile fundamentale de care au nevoie statele membre pentru a concepe o politică în cunoștință de cauză. Agenția informează ONL în mod regulat cu privire la rezultatele cercetării, rapoarte și activități viitoare, iar ONL furnizează feedback privind diligența și relevanța activității agenției. De asemenea, ONL ajută la comunicarea activității FRA către ministere, departamente și organisme guvernamentale relevante de la nivel național.

Macedonia de Nord participă în cadrul activității FRA în calitate de observator din octombrie 2017. Serbia participă în cadrul activității FRA în calitate de observator din iulie 2018.

Cooperarea în cadrul proiectelor

FRA ține legătura în mod regulat cu experții guvernamentali din administrațiile naționale, regionale și locale și organizează reuniuni cu aceștia în contextul anumitor proiecte. Această cooperare permite agenției să răspundă mai bine nevoilor practicienilor și funcționarilor responsabili de apărare a drepturilor fundamentale la toate nivelurile de guvernare.

De exemplu, în cadrul proiectului său privind romii, agenția colaborează strâns cu statele membre pentru a dezvolta metode de măsurare a evoluției procesului de integrare a romilor în UE. În alt domeniu, FRA colectează dovezi cu privire la măsura în care sunt respectate drepturile persoanelor lesbiene, homosexuale, bisexuale și transgen în UE pentru a ajuta guvernele să dezvolte politici în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care interzice discriminarea bazată pe orientarea sexuală.

Date de contact:

nlo@fra.europa.eu