Accesul la documente

Informațiile și documentele referitoare la activitatea agenției pot fi consultate aici:

Registrul de documente

Orice cetățean al UE și orice persoană fizică sau juridică având reședința sau sediul social în UE are drept de acces la documentele deținute de agenție, sub rezerva condițiilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1049/2001  privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (denumit în continuare “Regulamentul”) și fără a aduce atingere măsurilor stabilite în decizia adoptată la 14 decembrie 2012 de către Consiliul de administrație al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene.

Pentru a depune o cerere de acces la documentele deținute de agenție în exercitarea atribuțiilor sale, vă rugăm să completați formularul disponibil mai jos (online sau ca fișier PDF). Cererea dumneavoastră trebuie redactată într-una din limbile oficiale ale UE și poate fi trimisă agenției prin poștă, prin fax sau pe cale electronică. Cererea trebuie să fie suficient de precisă și, mai ales, trebuie să conțină elemente suficiente pentru a permite agenției să identifice documentul sau documentele solicitate. Puteți indica, de asemenea, limba în care doriți să primiți documentul și o altă limbă, în cazul în care prima limbă aleasă nu este disponibilă. Vă rugăm să rețineți că documentele pot fi furnizate numai în limbile și formatele existente. Agenția nu este obligată să creeze un nou document, să traducă un document sau să culeagă informații pentru a răspunde cererii dumneavoastră.

De îndată ce agenția primește cererea dumneavoastră, vi se va trimite o confirmare, însoțită de un număr de înregistrare unic atribuit cererii dumneavoastră. Agenția se va ocupa de cererea dumneavoastră în termen de cel mult cincisprezece zile lucrătoare, cu excepția cazului în care perioada respectivă se prelungește în condițiile prevăzute de regulament.

Agenția poate refuza accesul la un document, printre altele, în cazul în care divulgarea acestuia ar aduce atingere protecției interesului public, vieții private și integrității persoanei, intereselor comerciale, procedurilor judiciare și consultanței juridice sau în cazul în care divulgarea acestuia ar submina în mod grav procesul decizional al agenției.

Dacă cererea dumneavoastră este refuzată sau dacă nu primiți niciun răspuns în termenul stabilit, puteți depune o cerere de confirmare la agenție, în termen de cincisprezece zile lucrătoare, utilizând același formular în care precizați că este o cerere de confirmare și indicați numărul de înregistrare atribuit la confirmarea cererii dumneavoastră inițiale.

Protecția datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal introduse în formularul de cerere face obiectul politicilor privind protecția datelor stabilite în Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date.

Vezi pagina Protecția datelor pentru mai multe detalii. Puteți accesa, de asemenea, Declarația de confidențialitate pentru persoanele vizate care solicită acces la documente.

Formulare

Formular online

Formular PDF pentru a fi imprimat și trimis prin fax, poștă sau e-mail

Date de contact

European Union Agency for Fundamental Rights
Document Access Coordinator
Schwarzenbergplatz 11
AT-1040 Vienna
Austria

E-mail: documents@fra.europa.eu

Fax: +43 1 503 13 85