A dokumentumokhoz való hozzáférés

Az Ügynökség munkájával kapcsolatos információk és dokumentumok itt érhetők el:

Dokumentum-nyilvántartás

Bármely uniós polgárnak, valamint az Unióban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személynek joga van hozzáférni az Ügynökség birtokában lévő dokumentumokhoz az 1049/2001/EK rendeletben foglalt feltételekkel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (a továbbiakban: “a rendelet”) és az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének igazgatótanácsa által 2012. december 14-én elfogadott határozatban meghatározott intézkedések sérelme nélkül.

 

Feladatainak gyakorlása során az Ügynökség birtokában lévő dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelem benyújtásához kérjük, töltse ki az alábbi formanyomtatványt (online vagy PDF-fájl formájában). A kérelmet az EU hivatalos nyelveinek egyikén, postai úton, faxon vagy elektronikusan kell benyújtani az Ügynökséghez. A kérelmet megfelelő pontossággal kell elkészíteni, és annak elegendő adatot kell tartalmaznia ahhoz, hogy az Ügynökség azonosítani tudja a kért dokumentumot vagy dokumentumokat. Megadhatja azt a nyelvet is, amelyen a dokumentumot szeretné megkapni, valamint egy másik nyelvet is, ha az Ön által elsőként választott nyelven a dokumentum nem áll rendelkezésre. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a dokumentumok csak a meglévő nyelveken és formátumokban bocsáthatók rendelkezésre. Az Ügynökség nem kérhető új dokumentum létrehozására, dokumentum fordítására vagy információ gyűjtésére kérelme megválaszolásához.

Amikor az Ügynökség megkapja kérelmét, az ahhoz rendelt egyedi regisztrációs számmal együtt visszaigazolást küldünk Önnek. Az Ügynökség legfeljebb tizenöt munkanapon belül foglalkozik az Ön kérelmével, kivéve, ha ezt az időtartamot a rendeletben meghatározott feltételekkel meghosszabbítják.

Az Ügynökség többek között akkor tagadhatja meg egy dokumentumhoz való hozzáférés biztosítását, ha annak közzététele sértené a közérdek, a magánélet és az egyén becsületének védelmét, a kereskedelmi érdekeket, a jogi eljárásokat és a jogi tanácsadást, vagy ha közzététele súlyosan veszélyeztetné az Ügynökség döntéshozatali eljárását.

Ha kérelmét elutasítják, vagy ha az előírt határidőn belül nem kap választ, tizenöt munkanapon belül megerősítő kérelmet nyújthat be az Ügynökséghez ugyanazon a formanyomtatványon, amelyben feltünteti, hogy megerősítő kérelemről van szó, és megadja a regisztrációs számot, amelyet eredeti kérelmének visszaigazolásával elküldenek Önnek.

Adatvédelem

A kérelemben rögzített személyes adatok feldolgozására az alábbi jogszabály által megállapított védelmi irányelvek vonatkoznak: (EU) 2018/1725 rendelet Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról.

Lásd az részletekért. Megtekintheti a kapcsolódó Dokumentumokhoz való hozzáférést kérő érintettekre vonatkozó adatvédelmi értesítést is.

Formanyomtatványok

Online formanyomtatvány

Kinyomtatandó és faxon, postán vagy e-mailben elküldendő PDF nyomtatvány

Kapcsolattartási adatok

European Union Agency for Fundamental Rights
Document Access Coordinator
Schwarzenbergplatz 11
AT-1040 Vienna
Austria

E-mail: documents@fra.europa.eu

Fax: +43 1 503 13 85