Az ENSZ, az EBESZ és más nemzetközi szervezetek

Az Ügynökség együttműködik az Egyesült Nemzetek Szervezetével, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezettel (EBESZ), az Európa Tanáccsal és más nemzetközi szervezetekkel. Ez az együttműködés része az FRA alapító rendeletének, és magában foglalja a szakértői konzultációkat, konferenciákat és szemináriumokat, valamint az adatok és információk megosztását. Az együttműködés szinergiákat teremt, és optimalizálja az erőforrások felhasználását, hogy el lehessen kerülni a kétszeres munkát. Segítségével a különböző szervezetek munkája biztosan kiegészíti egymást, hogy az ajánlások és tanácsok is jobban összhangban legyenek.

Ezen az oldalon olvashat az FRA együttműködéséről az alábbiakkal:

Az Egyesült Nemzetek Szervezete

Az Ügynökség együttműködésben áll az ENSZ különféle szerveivel. Az uniós tagállamoktól származó, célzott megállapításokból például összeállítást készít, és ezt az ENSZ emberi jogi szerződésen alapuló szervei és különleges eljárásai elé terjeszti. Az ENSZ egyetemes időszakos felülvizsgálati eljárásához ugyancsak hozzájárul.

Az FRA rendszeresen ülésezik az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatalával (OHCHR), az ENSZ menekültügyi főbiztosával (UNHCR), az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatalával (UNODC), valamint az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programjával (UNDP), az Egyesült Nemzetek Gyermekalapjával (UNICEF), a Nemzetközi Migrációs Szervezettel (IOM) és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel (ILO).

A fenntartható fejlődési célok központi helye az FRA munkájában

A fenntartható fejlődési célok globális fejlődési célokat határoznak meg a 2015–2030 közötti időszakra. Ezek váltották fel a 2000-től 2015-ig tartó időszakra vonatkozó millenniumi fejlesztési célokat. Az ENSZ által koordinált 17 fenntartható fejlődési cél kijelöli a keretet a világ fejlesztési és multilaterális együttműködésének nagy részéhez. Az alábbi táblázat áttekintést ad a fenntartható fejlődési célokról, és összekapcsolja ezeket az EU Alapjogi Chartájának legrelevánsabb cikkeivel. Ezenkívül példákat is mutat az FRA kapcsolódó projektjeire.

A fenntartható fejlődési célokat az emberi jogi okmányokkal összekapcsoló eszközök:

A fenntartható fejlődési célok megvalósulásához az államok és a civil társadalom mellett a jogi személyek, például a vállalatok is hozzájárulnak. A 2015–2030 közötti időszak kezdetén az erőfeszítések arra irányulnak, hogy a 169 célszám és 17 fenntartható fejlődési cél alá szervezett 230 mutatóhoz kellő mennyiségű adat tartozzon. Az FRA ehhez azzal járul hozzá, hogy az Eurostattal közösen dolgozik a mutatók adatokkal való feltöltésén uniós szinten, ezenkívül közreműködik az ENSZ szintjén folyó módszertani konzultációkban.

Az ENSZ 2018. december 10-én emlékezett meg az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 70. évfordulójáról, amit Állj ki az emberi jogokért! címmel egyéves kampánnyal ünnepelt.

Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet

Az FRA szorosan együttműködik az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezettel (EBESZ), és ezen belül különösen a Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalával (ODIHR). Ez az uniós tagállamokban közös tevékenységek formájában valósul meg.

Az együttműködés példái közé tartoznak az alábbiak:

Fellépés a gyűlölet-bűncselekmények ellen

Az FRA és az ODIHR együtt dolgoznak, hogy segítsék az államokat a gyűlölet-bűncselekményekre vonatkozó adatok nyilvántartásában és gyűjtésében. Közös országos értekezleteket szerveznek, ahol technikai segítséget nyújtanak a nemzeti bűnüldöző és büntető igazságszolgáltatási hatóságoknak. Ez a kezdeményezés azután indult, hogy az ODIHR 2014-ben kiadta a Gyakorlati útmutatót a gyűlölet-bűncselekményekre vonatkozó adatgyűjtéshez és megfigyeléshez. Az ODIHR ugyancsak részt vesz a gyűlölet-bűncselekményekre vonatkozó adatok rögzítésére használt módszerekkel foglalkozó alcsoportban, amelyet az FRA koordinál.

A nők elleni erőszak mértékének felderítése

Az FRA nők elleni erőszakot vizsgáló felmérése megbízható, összehasonlítható adatokkal szolgált a nők elleni erőszak mértékéről, jellegéről és következményeiről az uniós tagállamokban. Az EBESZ Titkárságának társadalmi nemekkel foglalkozó részlege az FRA felmérése alapján hasonló felmérést indított a nők jóllétéről és biztonságáról. Ez Délkelet-Európa, Kelet-Európa és a Dél-Kaukázus több, Unión kívüli országára is kiterjedt. Az FRA technikai tanácsadással segítette az EBESZ egész felmérését; az első eredményekre 2019-ben lehet számítani.

A fogyatékossággal élő személyek politikai részvételének támogatása

Az FRA része az ODIHR fogyatékossággal élő személyek politikai és közéleti részvételével foglalkozó szakértői csoportjának. Ez a csoport tájékoztatja az ODIHR-t a fogyatékossággal kapcsolatos kérdésekről és az EBESZ különböző részt vevő államaiban történt, releváns fejleményekről. A csoport első alkalommal Szkopjében ült össze, 2017. június 22-én.

Az FRA emellett az EBESZ nemzeti kisebbségi főbiztosával (HCNM) is szoros együttműködésben áll.

Más nemzetközi szervezetek

Az Ügynökség a fentiek mellett együttműködik más nemzetközi szervezetekkel, köztük a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD), a Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központtal (ICMPD) és más nemzetközi jellegű jogi személyekkel, különösen az EGT és Norvég Alapokkal.

EGT és Norvég Alapok Az Ügynökség az alapvető jogok védelmében, előmozdításában és megvalósításában stratégiai partnerként működik együtt az EGT és Norvég Alapokkal. Az együttműködés célja, hogy támogassa az EGT és Norvég Alapokból finanszírozott programok és projektek megtervezését és végrehajtását a kiválasztott uniós tagállamokban. A célok közé tartozik még az alapvető jogokról való tájékoztatás, a társadalmi kirekesztés és megkülönböztetés elleni fellépés, valamint a kapcsolódó civil társadalmi kezdeményezések támogatása.

Az Ügynökség egyike annak a három nemzetközi partnerszervezetnek (IPO-k), amelyek stratégiai szinten támogatják az EGT és Norvég Alapokat, hogy így biztosítsák a programok és projektek európai és nemzetközi színvonalának megőrzését.

Az FRA három különböző módon működik együtt az Alapokkal:

  1. Nemzetközi partnerszervezetként az Ügynökség tanácsadással segít és részt vesz az Alapok több programjában, konkrétan Csehországban az „Emberi jogok, roma integráció és családon belüli vagy nemi alapú erőszak”, Görögországban pedig a „A romák befogadása és önrendelkezésük elősegítése” című programban.
  2. Nemzetközi projektpartnerként az egyes projektek szintjén, például Bulgáriában, Csehországban és Görögországban.
  3. Együttműködést és stratégiai kommunikációt folytat az uniós alapjogi vonatkozású eseményekről, amilyen például az uniós tanácsi elnökség és az EGT és Norvég Alapok együttes konferenciája, amikor az uniós elnöki tisztséget az Alapok valamelyik kedvezményezett állama látja el. Az Alapok stratégiai partnernek minősülnek az Ügynökség alapjogi fóruma számára is, mivel pénzügyi támogatást nyújtanak a jelöltek részvételéhez és a fórum tanácsadó testületében való részvételhez. 

Az EGT és Norvég Alapok Izland, Liechtenstein és Norvégia hozzájárulását jelentik az európai gazdasági és társadalmi különbségek csökkentéséhez és a 15 kedvezményezett állammal való kétoldalú kapcsolatok megerősítéséhez.

Az EGT és Norvég Alapokról többet is megtudhat az alábbi videóból: 

Az EGT és Norvég Alapok adatportálja.