Az uniós CRPD-keretrendszer – közreműködés az uniós felülvizsgálati folyamatban

A CRPD 35. cikke értelmében az egyezmény minden részes felének rendszeres jelentéseket kell benyújtania a CRPD végrehajtása érdekében tett intézkedéseiről a Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottsága (CRPD-bizottság) felé.

Az első jelentést két évvel azután kell benyújtani, hogy a CRPD a részes államban hatályba lépett, ezt követően pedig négyévente kell jelentést tenni.

Ezek a jelentések szolgálnak alapul a CRPD-bizottságnak a CRPD végrehajtásában elért előrehaladásról szóló felülvizsgálatához.

A CRPD uniós végrehajtásának felülvizsgálata

Az Európai Bizottság a kötelezettségeinek megfelelően 2014. júniusban nyújtotta be a CRPD uniós végrehajtásáról szóló első jelentését, az EU nevében. A jelentés összefoglalja, hogy az EU saját hatáskörén belül milyen intézkedéseket tett a CRPD végrehajtása érdekében, az uniós jogszabályokat és szakpolitikát, valamint az uniós intézményeknél, szerveknél és hivataloknál való belső végrehajtást is beleértve.

A CRPD bizottság 2015. áprilisban kiadta az uniós jelentésre reagáló „szempontsort”, amelyben különféle kérdéseket tett fel, hogy további információkat kérjen az EU-tól. Az Európai Bizottság 2015. júniusban az EU nevében reagálva további felvilágosítással szolgált.

A felülvizsgálati folyamat legfontosabb része 2015. augusztusban zajlott, az EU – képviseletében az Európai Bizottság – és a CRPD bizottság közötti „konstruktív párbeszéd” formájában.

A megbeszélést követően a CRPD-bizottság 2015. szeptemberben adta ki értékelését a CRPD uniós végrehajtásáról, és „záró megjegyzések” formájában a nyomon követésre vonatkozó ajánlásokat fogalmazott meg. A záró megjegyzések a CRPD szinte minden cikkével foglalkoznak, és konkrét ajánlásokat adnak arra nézve, hogy az EU hogyan tudná jobban végrehajtani az egyezményt.

Az Európai Bizottság és a CRPD-bizottság által elkészített hivatalos dokumentumok mellett a CRPD uniós végrehajtásáról sok nemzeti emberi jogi szervezet, civil szervezet és fogyatékossággal élők szervezetei is benyújtották saját jelentéseiket a CRPD-bizottsághoz.

A CRPD-bizottság által végzett uniós felülvizsgálat fő lépései

A részes állam jelentése • Az Európai Bizottság 2014. júniusban nyújtotta be az uniós jelentést.
Szempontsor • A CRPD-bizottság 2015. áprilisban adta ki az uniós jelentésre reagáló „szempontsort”, és ebben 45 kérdésre kért további felvilágosítást.
• Az Európai Bizottság az EU nevében 2015. júniusban válaszolt a kérdésekre.
Záró megjegyzések • Az EU 2015. augusztus 27–28-án megjelent a CRPD-bizottság előtt, hogy „konstruktív párbeszédet” folytasson arról, hogyan hajtja végre a CRPD-t.
• A CRPD-bizottság 2015. szeptemberben adta ki az EU-ról szóló záró megjegyzéseit, benne az EU eredményeiről szóló értékeléssel és arra vonatkozó ajánlásokkal, hogy az EU hogyan tudná jobban végrehajtani a CRPD-t.

Forrás: FRA, 2016

A felülvizsgálati folyamattal kapcsolatos összes dokumentum elérhető az interneten.

Az uniós keretrendszer közreműködése a felülvizsgálati folyamatban

Az uniós keretrendszer aktívan részt vett a felülvizsgálati folyamat valamennyi szakaszában.

Az uniós keretrendszer két esetben tartott zártkörű tájékoztatót a CRPD-bizottsággal, az EU-ról szóló szempontsor megvitatása, illetve a konstruktív párbeszéd alkalmával. A keretrendszer nyitó és záró nyilatkozatot is kiadott az EU és a CRPD-bizottság közötti konstruktív párbeszéd során.

Az uniós keretrendszer szerepe a felülvizsgálati folyamatban

2015. március • A keretrendszer tagjai magas szintű találkozón erősítik meg, hogy készek aktívan részt venni a felülvizsgálati folyamatban és a záró megjegyzések nyomon követésében
2015. április • Az uniós keretrendszer zártkörű ülése a CRPD-bizottsággal a szempontsor megvitatása előtt
2015. május • Részvétel a CRPD-ről szóló európai parlamenti meghallgatáson
2015. augusztus • Nyitó és záró nyilatkozatok az EU és a CRPD-bizottság közötti konstruktív párbeszéd során
• Az uniós keretrendszer zártkörű ülése a CRPD-bizottsággal
2015. szeptembertől kezdve • A záró megjegyzések utókövetése, beleértve az Európai Parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizottságával való eszmecserét

Forrás: FRA, 2016

Az Európai Parlament három eseményt szervezett a felülvizsgálati folyamat megvitatása érdekében: 2015. májusban egy nyilvános meghallgatást a szempontsorról, 2016. januárban egy újabb nyilvános meghallgatást, majd 2016. februárban egy eszmecserét a Foglalkoztatási és Szociális Bizottsággal, az uniós keretrendszer valamennyi tagjának részvételével.

Az uniós keretrendszer minden tagja kötelezettséget vállalt arra, hogy támogatja a záró megjegyzések uniós nyomon követését.

Az uniós keretrendszerre vonatkozó ajánlások

A CRPD-bizottság záró megjegyzéseinek egy része kifejezetten az uniós keretrendszerre vonatkozik:

„A bizottság aggodalommal jegyzi meg, hogy az egyezmény végrehajtására és ellenőrzésére létrehozott európai uniós keretrendszer nincs teljesen összhangban a párizsi elvekkel, és kellő erőforrásokkal sem rendelkezik. Ráadásul az Európai Bizottságot jelölték ki koordinációs pontnak (33. cikk (1) bekezdése), de eközben az ellenőrző keretrendszernek is része (33. cikk (2) bekezdése).

A bizottság azt ajánlja, hogy az [EU] tegyen intézkedéseket az Európai Bizottság szerepkörének különválasztására – a független ellenőrző keretrendszerből való eltávolításával –, hogy ezáltal biztosítsa a párizsi elveknek való teljes megfelelést, és a keretrendszer számára biztosítsa a feladatai ellátásához szükséges erőforrásokat. A továbbiakban azt ajánlja, hogy az [EU] mérlegelje egy intézményközi koordinációs mechanizmus létrehozását és koordinációs pontok kijelölését az egyes uniós intézményeknél, szerveknél és hivataloknál.”

Az Európai Bizottságot – mint a CRPD koordinációs pontját az EU-ban – arra kérik, hogy 2016. szeptemberig tájékoztassa a CRPD-bizottságot az ajánlás végrehajtása érdekében tett intézkedésekről.