You are here:

* câmp obligatoriu

Tipul de cerere

Date personale

Prelucrarea datelor cu caracter personal introduse în formularul de cerere face obiectul politicilor de protecție stabilite în Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date. Vezi: http://fra.europa.eu/en/data-protection-statement și nota de informare aferentă pentru persoanele vizate care solicită acces la documente aici.

Informații privind documentul(documentele) solicitat(e)

9 + 0 =