Anmodningen om aktindsigt

Begæringstype

Begæringstype

Personlige oplysninger

Behandlingen af personoplysningerne i begæringen er underlagt de beskyttelsespolitikker, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Se: http://fra.europa.eu/en/data-protection-statement og den tilhørende meddelelse til registrerede, der anmoder om aktindsigt her.

Oplysninger om det eller de begærede dokumenter

Levering
Der kan opkræves et gebyr for kopiering og forsendelse, hvis dokumentet er på over 20 sider.