You are here:

* verplicht veld

Soort verzoek

Persoonsgegevens

Op de verwerking van de op het verzoekformulier ingevulde persoonsgegevens is het specifieke beschermingsbeleid van toepassing dat is vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Bekijk: http://fra.europa.eu/en/data-protection-statement en de betreffende informatieve nota voor betrokkenen die om toegang tot documenten verzoeken hier.

Informatie betreffende het/de aangevraagde document(en)

4 + 6 =