Maatschappelijk middenveld en platform voor de grondrechten

Image
Het platform voor de grondrechten is het kanaal van FRA voor samenwerking en uitwisseling van informatie met maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met de grondrechten in de EU.