Civilsamhället och plattformen för grundläggande rättigheter

Image
Plattformen för grundläggande rättigheter är FRA:s kanal för samarbete och informationsutbyte med organisationer i det civila samhället som arbetar med grundläggande rättigheter i EU.