Europarådet

Byrån samordnar sin verksamhet med Europarådets, särskilt när det gäller det årliga arbetsprogrammet och samarbete med civilsamhället, så att verksamheterna kompletterar varandra och kan ge mervärde. Europeiska gemenskapen har därför träffat en överenskommelse med Europarådet i syfte att upprätta ett nära samarbete mellan Europarådet och byrån. I juli 2020 utnämnde Europarådet Philippe Boillat som oberoende person i FRA:s direktion och i FRA:s styrelse och Lawrence Early utnämndes till suppleant.

Den oberoende person som utses av Europarådet deltar i beslutsfattandet i styrelsen som, framför allt, antar det årliga arbetsprogrammet och årsrapporten och utser ledamöter i den vetenskapliga kommittén.

Philippe Boillat ersätter Rainer Hofmann. De tidigare ledamöterna var Maud de Boer-Buquicchio och Guy De Vel.

FRA har ett nära samarbete med följande organ inom Europarådet:

Kontakt:

Massimo Toschi, FRA:s kontakt för samarbete med Europarådet
FRA_CoEcooperation(at)fra.europa.eu

Downloads