FRANET

FRANET är byråns tvärvetenskapliga forskningsnätverk. Det består av uppdragstagare i respektive EU-medlemsstat, Storbritannien och i länder som har observatörsstatus och som, på begäran, tillhandahåller relevanta uppgifter till FRA om frågor kring grundläggande rättigheter, för att underlätta byråns jämförande analyser.

Byrån började använda FRANET:s tjänster i november 2018.

Tabellen nedan visar uppdragstagare i respektive medlemsstat, Storbritannien och i länder med observatörsstatus. Om det gäller ett konsortium markeras huvuduppdragstagaren i fetstil.