FRANET

FRANET je večdisciplinarna raziskovalna mreža agencije. Sestavljajo jo zunanji izvajalci v posameznih državah članicah EU, Združenem kraljestvu in državah s statusom opazovalke, ki agenciji na zahtevo posredujejo pomembne podatke o vprašanjih temeljnih pravic, kar agenciji olajša izvajanje primerjalnih analiz.

Agencija je storitve mreže FRANET začela uporabljati novembra 2018.