FRANET

FRANET je multidisciplinární výzkumná síť agentury. Skládá se ze smluvních stran v každém členském státě EU, Spojeném království a v zemích, které mají status pozorovatele, které na vyžádání poskytují agentuře FRA příslušné údaje o otázkách základních práv s cílem usnadnit provádění srovnávacích analýz agenturou.

Agentura začala využívat služby sítě FRANET v listopadu 2018.