FRANET

FRANET ir aģentūras daudznozaru pētījumu tīkls. To veido līgumslēdzēji katrā ES dalībvalstī, Apvienotajā Karalistē un valstīs, kurām ir novērotāja statuss un kuras pēc pieprasījuma sniedz FRA attiecīgus datus par pamattiesību jautājumiem, lai atvieglotu tās salīdzinošo analīzi.

Aģentūra sāka izmantot FRANET pakalpojumus 2018. gada novembrī.