FRANET

FRANET je viacodvetvová výskumná sieť agentúry. Pozostáva zo zmluvných partnerov v každom členskom štáte EÚ, Spojenom kráľovstve a v krajinách so štatútom pozorovateľa, ktorí na požiadanie poskytujú agentúre FRA príslušné údaje o otázkach základných práv s cieľom uľahčiť porovnávacie analýzy agentúry.

Agentúra začala využívať služby siete FRANET v novembri 2018.