FRANET

FRANET on viraston monialainen tutkimusverkosto. Se koostuu toimeksisaajista kussakin EU:n jäsenvaltiossa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja maissa, jotka osallistuvat viraston toimintaan tarkkailijoina. Toimeksisaajat toimittavat perusoikeusvirastolle pyynnöstä merkityksellisiä tietoja ihmisoikeuskysymyksistä ja helpottavat siten viraston vertailuanalyyseja.

Virasto alkoi käyttää FRANETin palveluja marraskuussa 2018.