Euroopan neuvosto

Virasto pyrkii varmistamaan toimintansa täydentävyyden ja lisäarvon sovittamalla toimintansa yhteen Euroopan neuvoston toiminnan kanssa erityisesti vuosittaisen työohjelmansa ja kansalaisyhteiskunnan kanssa tehtävän yhteistyön osalta. Tässä tarkoituksessa Euroopan yhteisö teki Euroopan neuvoston kanssa sopimuksen, jonka tarkoituksena on saada aikaan läheinen yhteistyösuhde Euroopan neuvoston ja viraston välille. Euroopan neuvosto nimitti heinäkuussa 2020 Philippe Boillat’n riippumattomaksi jäseneksi perusoikeusviraston johtokuntaan ja hallintoneuvostoon sekä Lawrence Earlyn hänen varajäsenekseen.

Euroopan neuvoston nimeämä riippumaton jäsen osallistuu päätöksentekoon hallintoneuvostossa, jonka tärkeimpiä tehtäviä ovat vuotuisen työohjelman ja vuosikertomuksen hyväksyminen sekä tieteellisen komitean jäsenten nimeäminen.

Ennen Philippe Boillat’ta Euroopan neuvostoa edusti Rainer Hofmann, ja heitä edeltäviä jäseniä olivat Maud de Boer-Buquicchio ja Guy De Vel.

Perusoikeusvirasto tekee tiivistä yhteistyötä seuraavien Euroopan neuvoston elinten kanssa:

Ota yhteyttä:

Massimo Toschi, Euroopan neuvoston kanssa tehtävästä yhteistyöstä vastaava yhteyshenkilö perusoikeusvirastossa
FRA_CoEcooperation(at)fra.europa.eu

Downloads