Rada Evropy

V zájmu zajištění komplementarity a přidané hodnoty koordinuje agentura svou činnost s činností Rady Evropy, zejména pokud jde o její roční pracovní program a spolupráci s občanskou společností. Za tímto účelem uzavřelo Evropské společenství dohodu s Radou Evropy s cílem navázat úzkou spolupráci mezi Radou Evropy a agenturou. V červenci 2020 jmenovala Rada Evropy Philippa Boillata jako nezávislou osobu, aby zasedal ve výkonné radě agentury FRA a ve správní radě agentury FRA, přičemž jako alternativního člena jmenovala Lawrence Earlyho.

Nezávislá osoba jmenovaná Radou Evropy se účastní rozhodování správní rady, která zejména přijímá roční pracovní program a výroční zprávu a jmenuje členy vědeckého výboru.

Philippe Boillat nahradí prof. Rainera Hofmanna. Předchozími členy byli paní de Boer-Buquicchio a pan Guy De Vel.

Agentura FRA úzce spolupracuje s těmito orgány Rady Evropy:

Kontakt:

Massimo Toschi, kontaktní osoba FRA pro spolupráci s Radou Evropy
FRA_CoEcooperation(zavináč)fra.europa.eu

Downloads