Členské státy EU Agentura

FRA spolupracuje se všemi členskými státy EU, aby zlepšila prosazování a ochranu základních práv na vnitrostátní a místní úrovni.

Vlajka EU

Pomoc a odborné znalosti poskytované agenturou pomáhají členským státům, aby plně dodržovaly základní práva při provádění právních předpisů EU. Doplňuje se tím spolupráce agentury s orgány EU.

S cílem zaručit úzký pracovní vztah s agenturou FRA jmenuje každý členský stát státního úředníka, který spolupracuje přímo s agenturou FRA jako národní styčný úředník.

Národní styční úředníci jsou hlavními kontaktními místy agentury v členských státech. Průběžná výměna a pravidelná setkání pomáhají vytvářet silné pracovní partnerství, které zaručuje, že budou sdíleny informace a že budou rozpoznány a řešeny vnitrostátní potřeby.

Národní styční úředníci mají možnost předkládat stanoviska k návrhům ročních pracovních programů agentury FRA. Díky tomu agentura lépe chápe, jaký druh analýzy základních práv a pomoci členské státy potřebují, aby vytvářely informovanou politiku. Agentura pravidelně informuje národní styčné úředníky o výsledcích výzkumů, připravovaných zprávách a činnostech, zatímco národní styční úředníci poskytují zpětnou vazbu ohledně účelnosti a relevantnosti práce agentury. Národní styční úředníci rovněž pomáhají informovat o činnosti agentury FRA příslušná vnitrostátní ministerstva, útvary a vládní orgány.

Od října 2017 se práce agentury FRA účastní jako pozorovatel Severní Makedonie. Od července 2018 se práce agentury FRA účastní jako pozorovatel Srbsko.

Projektová spolupráce

Agentura FRA udržuje pravidelné kontakty s vládními odborníky z vnitrostátních, regionálních a místních správních orgánů a pořádá s nimi setkání v rámci konkrétních projektů. Tato spolupráce agentuře umožňuje lépe reagovat na potřeby odborníků z praxe a úředníků, kteří jsou odpovědní za ochranu základních práv na všech vládních úrovních.

Například v rámci svého projektu zaměřeného na Romy agentura úzce spolupracuje s členskými státy EU na vývoji metod, které poměřují pokrok v integraci Romů v celé EU. V jiné oblasti shromažďuje agentura FRA důkazy o tom, do jaké míry jsou v EU dodržována práva leseb, gayů, bisexuálů a transgender osob s cílem pomoci vládám vypracovat politiky v souladu s Listinou základních práv EU, která zakazuje diskriminaci na základě sexuální orientace.

Kontakt:

nlo@fra.europa.eu