You are here:

* povinné pole

Typ žádosti

Osobní údaje

Zpracování osobních údajů uvedených ve formulářích žádostí o změnu politiky ochrany údajů, které stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů. Viz: http://fra.europa.eu/en/data-protection-statement a související informativní poznámka pro subjekty údajů žádající o přístup k dokumentům zde.

Informace týkající se vyžádaných dokumentů

8 + 11 =