Systems

Listina základních práv EU

Highlights

 • Country sheets
  22
  March
  2019
  Listina základních práv Evropské unie je zákonem o lidských právech v EU. Obsahuje 50 článků, které popisují základní práva a zásady, po nichž následují 4 články s obecnými ustanoveními. Členské státy mají povinnost respektovat práva a dodržovat zásady Listiny vždy, když jednají v rámci závazného práva EU. Tam, kde jsou ustanovení Listiny dostatečně přesná a bezpodmínečná, mohou mít přímý účinek na vnitrostátní úrovni – například ve vnitrostátních soudních síních. Ustanovení Listiny, která jsou „zásadami“, se lze dovolávat pouze u soudu, pokud jsou prováděna legislativními nebo výkonnými akty.
 • Page
  Základní práva jsou souborem základních práv a svobod náležejících všem lidem v EU. Jsou stejná bez ohledu na to, odkud pocházíte, v co věříte nebo jak žijete.
 • Infographic
  Fundamental Rights Report 2019: The Charter of Fundamental Rights is the EU’s bill of human rights.
  These rights and principles have to be respected and promoted by EU
  institutions and Member States whenever they act within EU law.
  Approaching the Charter’s 10th anniversary, Member States do not
  yet make full use of the potential it offers.
Products
The Agency provides support and expertise on the EU Charter at different governance levels by delivering a series of products related to the Fundamental Rights Charter of the European Union.
Key statements from the FRA/Euractiv online event Reinforcing the EU Charter: rights of people in the EU in the next decade, 7 December 2020.
11
June
2020
In diesem Fokus wird die Anwendung der Charta der Grundrechte
der Europäischen Union, die seit zehn Jahren rechtsverbindlich
ist, näher beleuchtet. Auf EU-Ebene hat sie an Außenwirkung
gewonnen und Impulse für eine neue Grundrechtekultur
gesetzt. Auf nationaler Ebene sind der Bekanntheitsgrad und die
Anwendung der Charta begrenzt. Die Gerichte nutzen die Charta in
zunehmendem Maße, was deutlich macht, welche Wirkung dieses
moderne Instrument besitzt. Von Regierungen und Parlamenten
wird sie jedoch kaum genutzt. So gibt es beispielsweise nur wenige
Anhaltspunkte dafür, dass die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften,
mit denen EU-Recht umgesetzt wird, regelmäßig daraufhin
überprüft werden, ob sie mit der Charta im Einklang stehen.
Check out the EU's modern human rights catalogue and its chapter about Justice.
Check out the EU's modern human rights catalogue and its chapter about Freedoms.
Check out the EU's modern human rights catalogue and its chapter about Equality.
Check out the EU's modern human rights catalogue and its chapter about Citizens' Rights.
Check out the EU's modern human rights catalogue and its chapter about Solidarity.
Improve law and policies by always checking the applicability of the Charter!
Check out the EU's modern human rights catalogue and its chapters starting with Dignity.
Check out the EU's modern human rights catalogue! The Charter celebrates this year its 10th anniversary since it became legally binding!
12
November
2019
The Charter is most effective, and has a real impact on people’s lives, when
parliaments, governments and courts at local, regional and national levels all actively
apply it. The national sphere is particularly relevant. A strong fundamental rights
architecture and committed national governments and parliaments are key to letting
the Charter unfold its potential at this level. Civil society organisations (CSOs) and
national human rights institutions (NHRIs) are also crucial given their contributions to
the protection and promotion of Charter rights.
Fundamental Rights Report 2019: The Charter of Fundamental Rights is the EU’s bill of human rights.
These rights and principles have to be respected and promoted by EU
institutions and Member States whenever they act within EU law.
Approaching the Charter’s 10th anniversary, Member States do not
yet make full use of the potential it offers.
22
March
2019
Listina základních práv Evropské unie je zákonem o lidských právech v EU. Obsahuje 50 článků, které popisují základní práva a zásady, po nichž následují 4 články s obecnými ustanoveními. Členské státy mají povinnost respektovat práva a dodržovat zásady Listiny vždy, když jednají v rámci závazného práva EU. Tam, kde jsou ustanovení Listiny dostatečně přesná a bezpodmínečná, mohou mít přímý účinek na vnitrostátní úrovni – například ve vnitrostátních soudních síních. Ustanovení Listiny, která jsou „zásadami“, se lze dovolávat pouze u soudu, pokud jsou prováděna legislativními nebo výkonnými akty.
23
October
2018
DE, HR, NL and PL versions now available
30 April 2020
Jako velmi moderní soubor lidských práv obsahující mnoho práv, která se nenacházejí
v zavedených listinách práv, je Listina základních práv skutečně kvalitním
dokumentem. Ti, kteří jsou obeznámeni s hlavními zásadami práva EU, jsou obvykle
schopni rychle odrecitovat, že listina je pro EU závazná vždy a pro členské státy jen
výhradně, pokud „uplatňují právo Unie“. Co však toto často citované znění článku 51
listiny vlastně znamená?
1
October
2018
With this Opinion, FRA aims to contribute to the European Parliament's own-initiative report on the “Implementation of the Charter of Fundamental Rights of the European Union in the EU institutional framework”, being prepared in the Parliament’s Committee for Constitutional Affairs (AFCO). The request aims at understanding the interaction between the Charter’s implementation at national and EU level, and whether there are “instruments, mechanisms and practices” available at EU level to assist Member States to better implement the Charter.
19
February
2016
This leaflet explains how national parliaments, governments and courts can use the Charter and shows how the Charter was used at the national level in 2015.
10
October
2012
Copenhagen Seminar Report
Danish Presidency of the Council of the EU and EU Agency for Fundamental Rights (15–16 March 2012)
Základní práva jsou souborem základních práv a svobod náležejících všem lidem v EU. Jsou stejná bez ohledu na to, odkud pocházíte, v co věříte nebo jak žijete.