Publication date: 23 October 2018 DE, HR, NL and PL versions now available 30 April 2020

Uplatňování - Listiny základních práv Evropské unie v právu a tvorbě politik na vnitrostátní úrovni

Jako velmi moderní soubor lidských práv obsahující mnoho práv, která se nenacházejí v zavedených listinách práv, je Listina základních práv skutečně kvalitním dokumentem. Ti, kteří jsou obeznámeni s hlavními zásadami práva EU, jsou obvykle schopni rychle odrecitovat, že listina je pro EU závazná vždy a pro členské státy jen výhradně, pokud „uplatňují právo Unie“. Co však toto často citované znění článku 51 listiny vlastně znamená?

Downloads

Publication date: 16 October 2018

Applying the Charter of Fundamental Rights of the European Union in law and policymaking at national level - Guidance (1.67 MB)

Přehled

Skutečností je, že odborníci mají často pochybnosti o tom, zda se listina vztahuje na danou situaci či nikoli, a o tom, jak přináší přidanou hodnotu. Dokonce ani v odborných kruzích není vždy dobře chápáno, co spadá a co nespadá do oblasti jejího použití. Není žádným překvapením, že deset let poté, co listina vstoupila v platnost, přináší přezkum jejího působení v praxi smíšený obraz. Právníci, ať se již jedná o soudce, státní úředníky nebo zákonodárce a tvůrce politik, odkazují na listinu jen zřídka. Pokud tak učiní, bývají tyto odkazy povrchní. Panuje určitá váhavost.

Related