23
October
2018
DE, HR, NL and PL versions now available
30 April 2020

Uplatňování - Listiny základních práv Evropské unie v právu a tvorbě politik na vnitrostátní úrovni

Jako velmi moderní soubor lidských práv obsahující mnoho práv, která se nenacházejí
v zavedených listinách práv, je Listina základních práv skutečně kvalitním
dokumentem. Ti, kteří jsou obeznámeni s hlavními zásadami práva EU, jsou obvykle
schopni rychle odrecitovat, že listina je pro EU závazná vždy a pro členské státy jen
výhradně, pokud „uplatňují právo Unie“. Co však toto často citované znění článku 51
listiny vlastně znamená?

The reality is that practitioners are often unsure whether or not the Charter applies to a given situation, and how it adds value. Even in expert circles, what does and does not fall within the Charter’s field of application is not always well understood. Not surprisingly then, a decade after the Charter’s entry into force, a review of its performance in practice yields a mixed picture. Legal practitioners – be they judges, civil servants or law and policymakers – seldom refer to the Charter. When they do, the references tend to be superficial. A sense of hesitancy emerges.